Internationale mobilisatie tegen aasgierfondsen

Nieuws

Internationale mobilisatie tegen aasgierfondsen

25 mei 2007

Ook in het buitenland beginnen parlementairen vragen te stellen over de praktijken van aasgierfondsen. In Nederland stelde het Tweede Kamerlid Harm Evert Waalkens (PVDA) een vraag over aasgierfondsen aan de ministers van Ontwikkelingssamenwerking en Financiën. In Groot-Brittannië uitte het Liberaal Democratische parlementslid Lynne Featherstone kritiek op de Britse regering.

Featherstone vraagt concrete maatregelen. De toekomstige Eerste Minister van Engeland en huidige minister van Financiën, Gordon Brown  verstuurden op 10 mei weliswaar een mededeling die de praktijken van de aasgierfondsen veroordeelde, maar verbonden er geen concrete maatregelen aan.
Ten slotte voeren ngo’s in de Verenigde Staten de druk op. De Subcommissie over Afrika van het Amerikaanse Congres organiseerde deze week een hoorzitting over de impact van aasgierfondsen op de schuldverlichtingsprogramma’s. Acteur en activist Danny  Glover pleitte voor een internationale aanpak van het fenomeen en dit via de G8, die volgende week plaatsvindt. Een alliantie van 80 ngo’s, verenigd onder de naam ‘Jubilee USA’, stelde dat 20 landen bedreigd worden door aasgierfondsen.
In ons land bevestigde Hervé Jamar, de staatssecretaris voor Financiën, halfweg april dat een aasgierfonds, gevestigd op de Kaaimaneilanden, begin 2005 juridisch beslag heeft gelegd op Belgisch ontwikkelingsgeld bestemd voor Congo-Brazzaville. De lening van 10.300.000 euro en de schenking van 587.585 euro werden eind 2004 toegekend. Begin 2005 liet het bedrijf Kensington International, een aasgierfonds gevestigd op de Kaaimaneilanden, beslag leggen op de sommen. Het dossier is nog hangende bij het Belgische gerecht.

Voorstel van resolutie

Senator Stéphanie Anseeuw (Open VLD) diende drie maanden geleden samen met de senatoren Luc Willems (Open VLD) en Nele Lijnen (Vivant) een voorstel van resolutie in om de aasgierfondsen de wacht aan te zeggen. Aan de bilaterale contracten die België met ontwikkelingslanden afsluit voor hulp, zou - naar Frans voorbeeld - een ontbindende clausule kunnen toegevoegd worden. Die moet bepalen dat het geld alleen voor bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg enz. kan worden gebruikt. Als dit niet gebeurt, moet het geld terugvloeien naar Belgie.

**Wat zijn aasgierfondsen?

**Banken of overheden die nog geld tegoed hebben van de armste ontwikkelingslanden, maar er van uitgaan dat ze dat geld toch nooit zullen kunnen recupereren, kunnen die schulden doorverkopen. Commerciële kredietinstellingen komen als aasgieren af op deze tweedehandsmarkt voor schulden.

Deze vulture funds kopen de oorspronkelijke schuld aan een lager bedrag over dan de werkelijke waarde. Door vervolgens het ontwikkelingsland alsnog juridisch te dwingen de volledige schuld plus rente te voldoen, hopen zij er een commerciële slag uit te slaan.