Internationale samenwerking niet vanzelfsprekend voor andersglobalisten

Nieuws

Internationale samenwerking niet vanzelfsprekend voor andersglobalisten

Marty Logan

01 april 2004

Internationale solidariteit is één van de belangrijkste ordewoorden van de andersglobalistische beweging, maar toch blijkt het voor de actiegroepen in Noord en Zuid bijzonder moeilijk om systematisch en vooral langdurig samen te werken. Dat stellen de auteurs van een studie van het Amerikaanse Interhemispheric Resource Centre (IRC) over het verzet tegen het tien jaar geleden ondertekende vrijhandelsakkoord Nafta. De actievoerders zelf zien het niet zo somber in.

De andersglobalistische beweging verzet zich tegen het ongebreidelde internationale kapitalisme en het ondemocratische karakter van vrijhandelsakkoorden en instellingen als de Wereldhandelsorganisatie en het Internationaal Monetair Fonds. Zonder internationale samenwerking zou de beweging nergens staan, maar die grensoverschrijdende relaties blijven beperkt en zijn vaak niet duurzaam. Dat geldt in elk geval voor de samenwerking tussen activisten uit Mexico en de VS, stellen Jonathan Fox en David Brooks, de auteurs van ‘NAFTA: Ten Years of Cross-Border Dialogues’.

De relatie tussen Amerikaanse en Mexicaanse actievoerders in het verzet tegen het vrijhandelsakkoord dat in 1994 werd ondertekenend tussen de VS, Mexico en Canada, vormt volgens Fox en Brooks een van de meest verregaande voorbeelden van grensoverschrijdende interactie tussen burgerorganisaties in Noord en Zuid. Maar ze komen tot de conclusie dat de consolidering van dergelijke samenwerkingsverbanden erg moeilijk is, en dat de impact ervan vaak overschat wordt.

Volgens de studie hadden sommige internationale acties tegen Nafta wel degelijk veel effect, maar was dat enkel het geval in specifieke omstandigheden en voor een beperkte tijd. Vooral actiegroepen uit de grensstreek, die dagelijks met de negatieve gevolgen van Nafta geconfronteerd worden, slaagden erin verscheidene controversiële projecten tegen te houden, waaronder de aanleg van een omstreden kanaal en een stortplaats voor kernafval. De hele protestbeweging dwong de regering-Clinton ook plaats in te ruimen voor sociale en milieubekommernissen in het verdrag.

Maar buiten de grensstreek kwam een echte Amerikaans-Mexicaanse burgerbeweging kwam niet van de grond, vooral bij gebrek aan permanente overleg- en samenwerkingsstructuren. Ook de nationalistische instelling van sommige Amerikaanse groepen, meningsverschillen over het belang van economische groei en de uiteenlopende sociale en politieke cultuur in de twee landen en grote verschillen in financiële en politieke macht bemoeilijken de samenwerking. Tot hiertoe hebben de meeste Mexicaans-Amerikaanse netwerken geen duurzame en evenwichtige allianties of bewegingen doen ontstaan, concluderen Fox en Brooks.

Karen Hansen-Kuhn, de coördinator van de Alliantie voor Verantwoordelijke Handel in de VS, zegt dat de onderzoekers geen rekening houden met het feit dat de netwerken zich de voorbije jaren zijn gaan toeleggen op de plannen voor een pan-Amerikaanse Vrijhandelszone (FTAA). Daardoor wordt nu in de VS minder exclusief met Mexicaanse burgerorganisaties samengewerkt. Volgens Hansen-Kuhn hebben de ervaringen van de samenwerking in het verzet tegen Nafta wel bijgedragen tot de vorming van de Hemispheric Social Alliance, een samenwerkingsverband tussen groepen uit heel het continent dat de FTAA-plannen onder vuur neemt. Dat verzet heeft veel meer impact dan de weerstand tegen Nafta - misschien omdat de groepen die erbij betrokken zijn intussen beter hebben geleerd samen te werken, en ook omdat ze meer werk maken van informatiedoorstroming. Hansen-Kuhn stelt ook dat groepen uit de VS en Mexico nog altijd samen analyses maken en af en toe iets organiseren. Als de kans reëel was dat een deel van het Nafta-verdrag heronderhandeld zou worden, zou de intensievere samenwerking volgens haar meteen weer kunnen worden opgepakt.