Internet democratiseert filantropie

Nieuws

Internet democratiseert filantropie

Enrique Gili

12 maart 2005

Filantropie is opeens voor iedereen weggelegd in de VS. Speciale websites brengen gulle gevers samen met mensen in nood die vaak met een paar honderd dollar uit de goot kunnen worden gered. Ook mensen die niet rijk genoeg zijn om een eigen liefdadigheidstichting op te richten, kunnen zich voortaan zonder omwegen bekommeren om medemensen met minder geluk.

Op ModestNeeds.org vraagt een oude alleenstaande vrouw uit Chesapeake hulp omdat ze de schade die een lekkende wc-pot heeft aangericht op eigen kosten niet kan herstellen. In een éénoudergezin in Joplin ontbreekt het geld om de auto te herstellen waarmee de moeder naar het werk moet.  Een gehandicapte vrouw uit Hartland is door een administratieve vergissing haar uitkering van de voorbije maand misgelopen en moet dringend haar huur betalen. Bezoekers van de site kunnen zelf beslissen wie volgens hen de hulp het hardst nodig heeft. Met elke gift verwerven ze ‘punten’ die ze aan een bepaalde aanvraag kunnen toekennen.

Keith Taylor, de oprichter van Modest Needs (‘Bescheiden Behoeften’), zag in 2002 zelf zwarte sneeuw. Vrienden hielpen hem toen hij een tijdlang niet meer kon rondkomen met wat hij verdiende als jobstudent. “Ik realiseerde me dat de mensen die me bijsprongen niet rijk waren, maar vriendelijk”, zegt Taylor.

Uit dankbaarheid zette Taylor een bescheiden website op waarop hij mensen met kleine financiële problemen hulp aanbood. Er kwam een stortvloed aan reacties, ook van andere mensen die bereid bleken kleine bedragen vrij te maken om medeburgers die opeens in geldnood raken te helpen. Dat was het begin van Modest Needs.

In 2007 deelde Modest Needs 884.990 dollar uit aan 1.582 aanvragers. Dit jaar rond de site waarschijnlijk de kaap van 2 miljoen dollar. De site krijgt 2.000 aanvragen per maand binnen, en dat aantal zal waarschijnlijk nog stijgen door de financiële crisis die de VS doormaken. Heel wat aanvragen worden na onderzoek onontvankelijk verklaard. Met andere aanvragen is niets mis, maar ze slagen er niet in de schenkers te vermurwen.

De bezoekers van Modest Needs kunnen zien of aanvragers boven of onder de armoedegrens leven en of ze overheidshulp krijgen. Het gaat veelal om mensen die net kunnen rondkomen, maar door onverwachte uitgaven in een neerwaartse spiraal dreigen te raken. Die groep wordt almaar groter in de VS.

Donateurs kunnen aan de getuigenissen op de site aflezen wat hun geld doet. “Ik dank iedereen van jullie die geholpen heeft de opvang van mijn dochter te betalen”, schrijft de gebruikster koreenharper. “Toen ik hoorde dat mijn aanvraag was goedgekeurd, kreeg ik tranen in mijn ogen.”

Volgens Taylor is de sterkte van Modest Needs de snelheid waarmee de site werkt. Binnen 7 à 10 dagen hebben de meeste aanvragers hun geld. Overheidshulp krijgen duurt veel langer, omdat er veel meer papierwerk en bureaucratie bij komt kijken.

Andere Amerikaanse filantropische sites als Kiva, dat donateurs toelaat ondernemers in ontwikkelingslanden te steunen, of GlobalGiving dat zich op kleine gemeenschapsprojecten richt, kennen ook een toenemend succes.