Internet krachtig wapen voor drughandelaars

Nieuws

Internet krachtig wapen voor drughandelaars

Gustavo Capdevila

27 februari 2002

Het internet en de nieuwste
informatietechnologieën bieden drughandelaars geweldige mogelijkheden op het
vlak van de distributie van hun koopwaar en het witwassen van drugsgeld. Het
Internationale Bureau voor de Controle op Drugs (INCB), een orgaan van de
Verenigde Naties, documenteert vandaag in zijn jaarrapport op welke manier
het internet gebruikt wordt in de drugshandel.

De nieuwe informatietechnologie maakt het mogelijk om achter gesloten deuren
afspraken te maken over leveringen en op een veilige manier druggeld te
versassen en wit te wassen. In Nederland verkopen verschillende bedrijfjes
via het internet cannabiszaaigoed en andere illegale producten in het
buitenland. De Britse autoriteiten hebben meer dan 1.000 websites gevonden
waar drugs als marihuana, ecstasy en cocaïne worden verkocht.

De drugkartels in Colombia en Mexico gebruiken de modernste
spionagetechnologie om in de gaten te houden wie hen op de hielen zitten. Ze
slagen erin om via hackers te achterhalen wat de politiediensten over hen te
vertellen hebben en verzamelen foto’s en persoonlijke informatie over
speurders.

Het internet werkt volgnes het rapport ook de huisvlijt bij toxicomanen en
dealers in de hand. Op bepaalde websites krijg je een gedetailleerde
handleiding voor het aanmaken van synthetische drugs. Cybermisdaad is
goedkoop en makkelijk, zegt INCB-voorzitter Amid Ghodse. En de pakkans is
bijzonder klein.

Het INCB stelt voor om de cybermisdaad aan te pakken met een internationaal
juridisch- en controlekader. Het INCB hekelt het misplaatste
antidrugsbeleid in vele niet nader genoemde landen. Vele regeringen spitsen
zich enkel toe op één deel van het probleem, en dat is meestal de beperking
van de toevoer, zegt Ghodse. Vaak wordt een beperking van de vraag en de
misdaden die ontstaan als spin-off van de drughandel over het hoofd gezien.
Dat is overigens de conclusie die vele ontwikkelingslanden maken over het
antidrugsbeleid in de industrielanden.

Cannabis hetzelfde statuut geven als tabak en alcohol zou een historische
vergissing zijn,’ vinden de VN-experts. Het zou erg onverstandig zijn de
volksgezondheid bijkomend te belasten met een gevaarlijk product als
cannabis, aldus het rapport. In geen enkel land is bewezen dat de opheffing
van het verbod op cannabis de vraag naar drugs doet afnemen. De
depenalisering van cannabis in Spanje, Italië, Portugal en Luxemburg is in
strijd met de VN-conventie over verdovende middelen uit 1961, stelt het
INCB.

Een opmerkelijke ontwikkeling is dat Myanmar (Birma) vorig jaar ‘s werelds
leidende producent van papaver (de grondstof voor heroïne) is geworden. Het
neemt die rol over van Afghanistan, waar de productie is verminderd door het
edict van het voormalige Taliban-regime en de droogte. Het is verkeerd te
stellen - zoals de VN vorig jaar deden - dat de papaverproductie in
Afghanistan is stilgevallen. Afghanistan blijft opium doorvoeren via Iran en
Pakistan, zegt het INCB. Myanmar vangt ook de vermindering van de
papaverproductie in Laos, Vietnam en Thailand op.

Het rapport bevestigt nog een aantal wetmatigheden en trends in de strijd
tegen drugs: in de industrielanden ligt de consumptie van drugs veel hoger.
Maar crack - een relatief goedkope drug - verovert in sneltempo Zuid-Afrika
en cocaïne zit in de lift in Angola en Namibië. Ook heroïne wordt steeds
populairder in Afrika en het intraveneuze gebruik ervan werkt de
verspreiding van aids verder in de hand.

Het cocaïnegebruik in de VS en Canada stabiliseert stilaan. Maar ondanks het
Plan Colombia blijft de coca-productie in de ‘achtertuin’ Zuid-Amerika op
peil. In Bolivia and Peru hebben de cocaplantages terrein moeten prijsgeven,
maar dat wordt elders gecompenseerd. Nieuw is wel dat er nu ook een markt
ontstaat voor cocaïne in traditionele transitlanden als Argentinië,
Brazilië, Chili, Ecuador en Venezuela.