Internetatlas brengt zieke oceanen in kaart

Nieuws

Internetatlas brengt zieke oceanen in kaart

Danielle Knight

05 juni 2002

Zes organisaties van de Verenigde Naties, de
VN-stichting en de Amerikaanse National Geographic Society lanceren vandaag
(woensdag) een internetatlas waaruit de toestand van alle zeeën en
kustgebieden kan worden opgemaakt. Dat elektronische hoogstandje, dat
bedoeld is voor beleidsmakers en onderzoekers, moet het beheer en de
bescherming van het mariene milieu helpen verbeteren.

De virtuele atlas, die bestaat uit 14 thematische wereldkaarten en honderden
regionale kaarten, zal voortdurend worden aangevuld met nieuwe gegevens over
het zeeklimaat, de visbestanden, de vervuiling van het zeewater, de evolutie
van de flora en fauna in kustgebieden en de ijslaag aan de polen. Op die
manier zullen we problematische ontwikkelingen kunnen volgen op een manier
die vroeger nooit mogelijk was, zegt Jacques Diouf, directeur-generaal van
de VN-organisatie voor Voedsel en Landbouw (FAO). De FAO heeft de leiding
over het project.

Een meerderheid van oceanologen gelooft dat de toestand van de wereldzeeën
op veel vlakken kritiek is - sommige menselijke activiteiten overschrijden
duidelijk de draagkracht van het grootste ecosysteem op aarde. Visbestanden
nemen af, koraalriffen sterven, sommige zeeën worden overwoekerd door
giftige algen of zijn zwaar vervuild en kustgebieden spelen hun
mangrovewouden en andere rijke vegetatietypes kwijt.

Volgens de FAO wordt minstens 60 procent van de commercieel interessante
vissoorten overbevist of al maximaal geëxploiteerd. De bestanden van giftige
algensoorten zijn sinds 1984 verdrievoudigd, schat Anne Platt McGinn van de
Amerikaanse milieudenktank Worldwatch Institute. Ook dat is een oorzaak van
de decimering van visbestanden. De koraalriffen, de rijkste ecosystemen in
zee, lijden zowel onder de toename van de algenpopulaties als onder de
opwarming van het zeewater.

Het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering, de toonaangevende
internationale vergadering van klimaatexperts, voorspelt dat de opwarming
van de aarde de zeespiegel met een meter kan doen stijgen. Dat zou voor
kustgebieden in de hele wereld dramatische gevolgen hebben. De toestand van
de oceanen zal later deze eeuw bijna zeker hoog op de internationale agenda
staan, voorspelt Klaus Töpfer, de directeur van het VN-milieuprogramma
(UNEP). De internetatlas moet regeringen en internationale organisaties in
staat stellen te anticiperen op dergelijke uitdagingen en een beter
onderbouwd beleid te voeren. De initiatiefnemers hopen ook dat de
wetenschappelijke wereld het instrument zal gebruiken om
onderzoeksprioriteiten vast te leggen.

De internetatlas bevat onder meer 264 kaarten waarop de alle interessante
visbestanden zijn ingetekend. 100 kaarten die samengesteld werden met
gegevens van het Russische Agentschap voor Navigatie en Oceanografie, laten
zien hoe het met de ijskappen is gesteld en geven informatie over de
vaarroutes, de zoutconcentratie, de temperatuur en de seismische
activiteiten in de wereldzeeën.