Investeer in de generatie van de toekomst

Nieuws

Investeer in de generatie van de toekomst

Sarah Cools

18 april 2011

Overheden over heel de wereld moeten investeren in adolescenten. Het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) wijst in zijn nieuw rapport op de cruciale positie van de jonge bevolking. Een betere opleiding en gelijkheid onder jongeren kan het verschil maken voor de economische groei.

De voorbije twintig jaar verbeterde de situatie van kinderen jonger dan tien aanzienlijk. De kindersterfte verminderde wereldwijd met een derde, in de meeste regio’s gaan meisjes en jongens bijna even vaak naar de lagere school en de toegang tot medicijnen en schoon water ging er op vooruit. Mooie cijfers, maar volgens UNICEF moet er nu dringend aan de situatie van de adolescenten gewerkt worden, want daar blijven de problemen groot.

Geen diploma, wel getrouwd

Veel kinderen lopen school in het lager onderwijs, maar vanaf het middelbaar gaat het vaak mis. Negen op tien jongeren wonen in een ontwikkelingsland en daar is de uitval het grootst. Meer dan zeventig miljoen adolescenten wereldwijd gaan niet naar school, vooral meisjes blijven weg. Zonder diploma missen de jongeren niet alleen de kennis en vaardigheden die nodig zijn om later een goede job te vinden, ze zijn ook veel kwetsbaarder voor uitbuiting, misbruik en geweld, zoals kinderhuwelijken.

Arme meisjes onder de 18 hebben ongeveer drie keer meer kans om uitgehuwelijkt te worden dan hun rijkere leeftijdsgenoten. Ze hebben meer risico op premature zwangerschappen, moedersterfte en ondervoeding van moeder en kind. Ook worden de jonge, ongeschoolde meisjes vaak het slachtoffer van huiselijk en/of seksueel geweld en hebben ze meer kans om besmet te geraken met HIV.

Onbenutte kansen

Werkloosheid bij jongeren blijft een zorg in bijna elk land. De arbeidsmarkt vraag steeds vaker naar technische vaardigheden die veel jongeren niet bezitten. Niet enkel het talent van de jongeren blijft door een gebrekkige opleiding onbenut, ook de gemeenschappen waarin de jongeren wonen missen een kans. Als de overheid in educatie en training van jongeren investeert, dan stijgt de productiecapaciteit van het land en dat draagt bij aan de nationale economische groei.

Verschillende landen kennen het probleem en startten al programma’s op om jongeren beter aan werk te helpen. Volgens UNICEF moet er eerst werk gemaakt worden van problemen als onderbetaling, uitbuiting en slechte werkomstandigheden. Er moet gepraat worden over sociale beschermingsmechanismen voor jongeren, zoals sociale zekerheid, de regulering van de arbeidsmarkt en de voorziening van basisdiensten. Als jongeren een goede en eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt, dan zal de armoede en ongelijkheid in alle lagen van de bevolking verbeteren.