Investeren in het milieu loont

Nieuws

Investeren in het milieu loont

Emad Mekay

30 juni 2005

Investeren in het milieu kan wereldwijd miljoenen mensen van hun armoede verlossen en impulsen geven voor gezondere economieën. Dat blijkt uit een studie van Poverty-Environment Partnership (PEP), een VN-programma dat arme landen helpt bij het halen van ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

We hebben een aantal investeringen in milieumanagement onderzocht en in de meeste gevallen bleek dat ze in economisch opzicht verschil maakten, zegt Olav Kjorven van het VN-Ontwikkelingsprogramma UNDP, de organisatie die opdracht gaf voor de studie. De winst uit de milieu-investeringen, in termen van armoedeverlichting, gezondheid en productiviteit is substantieel.

Milieuprojecten komen qua urgentie meestal op de tweede plaats, na dringender zaken als het creëren van banen en het verhogen van de export van ontwikkelingslanden. De auteurs van het rapport stellen dat een gezonde leefomgeving geen luxegoed is waar arme landen wel zonder kunnen, maar een essentieel onderdeel van strategieën voor armoedebestrijding en duurzame groei.

De bevindingen in het rapport worden gesteund door William Jackson, directeur van de World Conservation Union (IUCN). Hij verklaarde tijdens een VN-bijeenkomst dat investeringen in het milieu bijdragen aan alle millenniumdoelstellingen. Die doelstellingen werden in 2000 vastgesteld tijdens de Millenniumtop van de Verenigde Naties. Ze omvatten onder meer het halveren van de armoede, basisonderwijs voor iedereen, het terugdringen van de kindersterfte met tweederde en het stoppen van de verspreiding van aids en andere ziekten voor 2015.

In het rapport wordt aanbevolen om meer stimulansen te geven aan bedrijven en non-profitorganisaties om te investeren in het milieu. Regeringen zouden een deel van de meer dan 1000 miljard euro die jaarlijks aan subsidies naar de landbouw-, energie-, en watersector gaat, kunnen besteden aan milieubeschermingprojecten, stellen de auteurs. Als slechts 10 procent van die subsidies aan duurzame ontwikkeling wordt besteed, dan kunnen we de financiering voor armoedebestrijding verdubbelen in plaats van door te gaan met het aanmoedigen van activiteiten die het milieu schaden, zegt Joshua Bishop, economisch adviseur van de IUCN.

De bevindingen van de PEP op het terrein van subsidies zijn in het bijzonder relevant omdat ministers van Financiën deze week bijeen waren in New York voor de VN-conferentie over de Financiering van Ontwikkeling. Tijdens die bijeenkomst werd gesproken over manieren om meer geld vrij te maken voor de millenniumdoelstellingen.

Milieugroeperingen lobbyen al jaren voor meer investeringen in milieuprojecten. In veel gevallen hebben investeringen in milieubescherming positieve gevolgen voor met name de armen, zegt Aaron Goldzimer van Environmental Defense in New York. Zij zijn het meest afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen.

In het rapport wordt als voorbeeld een vijftienjarig landbeschermingsproject genoemd. De kosten voor zo’n project bedragen tussen de 16 en 36 miljard dollar, maar het zou ongeveer 53 miljard dollar aan agrarische productie kunnen opleveren. Andere voordelen zijn voedselzekerheid en minder vraag naar arbeiderskrachten, waardoor miljoenen kinderen op het platteland naar school zouden kunnen. (JS/MM)