VS-delegatie daagt klimaatwetenschap uit

IPCC-rapport: VS-onderhandelaars koppelen klimaat los van ontwikkeling

World Bank Photo Collection CC BY-NC-ND 2.0

Overstroomd rijstveld in de Filipijnen

Amerikaanse klimaatonderhandelaars werken eraan om klimaat en ontwikkeling als aparte entiteiten te behandelen. Ze betwisten de strenge benadering om klimaat en ontwikkeling, sinds de totstandkoming van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in 2015, onlosmakelijk aan elkaar te verbinden.

Landen over de hele wereld zijn deze week samengekomen in Incheon in Zuid-Korea om zich over een nieuw historisch VN-rapport te buigen en de vraag of de wereld de opwarming tot 1,5 graden Celsius boven het pre-industriële niveau kan houden - het meest optimistische doel dat door regeringen in 2015 werd overeen gekomen in het klimaatakkoord van Parijs.

De Amerikaanse klimaatonderhandelaars blijken nu klimaat en ontwikkeling als aparte entiteiten te willen behandelen. 

Wetenschap uitdagen

De vergadering in Incheon, bijeengeroepen door het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC), is bedoeld om enigheid te vinden in de formulering van de samenvatting voor beleidsmakers, een politiek gedragen onderdeel van het meer uitgebreide rapport, waarin de belangrijkste boodschappen en bevindingen worden uiteengezet.

In een reeks gedetailleerde opmerkingen bij de ontwerptekst merkt de Amerikaanse delegatie op dat het verslag te veel gericht is op duurzame ontwikkeling. Ze vinden echter dat de tekst zich enkel moet richten op het ‘beoordelen van de wetenschap inzake de klimaatverandering.’

VS-onderhandelaars plaatsen vraagtekens bij de meest fundamentele principes die aan de basis van het klimaatakkoord van Parijs liggen.

‘Het IPCC zou de taak niet op zich moeten nemen om een visie uit te stippelen voor het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen via klimaatbeleid’, schrijft de delegatie.

Het akkoord van Parijs werd geprezen als een belangrijke stap vooruit in de strijd tegen de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Toch kondigde Amerikaans president Donald Trump vorig jaar aan dat de VS zich wilde terugtrekken uit de overeenkomst.

Van het idee dat de mensheid er slechter aan toe zal zijn op een warmere planeet, tot de overtuiging dat klimaatverandering en ontwikkeling twee kanten van dezelfde uitdaging zijn, zeggen de opmerkingen van de VS-onderhandelaars dat zij vraagtekens plaatsen bij enkele van de meest fundamentele principes die aan de basis van het klimaatakkoord van Parijs liggen.

‘Iedereen die actie probeert te voorkomen, daagt wetenschap uit’, zegt IPCC-auteur Saleemul Huq, hoofd van het internationale centrum voor klimaatverandering en ontwikkeling in Bangladesh. ‘En dat is wat de Verenigde Staten doen.’

Klimaateisen drastisch herzien

Anderen zijn bang dat het loskoppelen van klimaatactie en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (sdg’s) een effectieve strategie kan zijn met ernstige gevolgen.

‘De ontwikkelde wereld heeft al een onevenredige lobbykracht binnen het VN-klimaatkader’, zegt Vijeta Rattani, programmamanager klimaatverandering bij het Centrum voor Wetenschap en Milieu in New Delhi, India.

Als er niet naar de stem van de ontwikkelingslanden wordt geluisterd, zegt ze, ‘zullen ze gedwongen worden om hun klimaateisen –zoals overeengekomen in het akkoord van Parijs- in een volgende onderhandelingsronde drastisch te moeten herzien.’

In de commentaren stellen de VS het uitgangspunt van het komende rapport in vraag: het feit dat de wereld slechter af zal zijn als de aarde opwarmt.

India en China doen het economisch goed

De mensheid, zo stellen ze aan de hand van citaten uit een aantal gepubliceerde studies, ‘is nog nooit zo welvarend geweest, minder armoedig, minder hongerig, met een hogere levensverwachting en meer gezond dan nu.’

‘Het IPCC en de sdg’s zijn volledig op elkaar afgestemd, ze zijn een spinnenweb van instellingen en je kan het ene niet zonder de ander bereiken’

De onderhandelaars halen met India en China twee voorbeelden aan van naties die nog steeds zwaar vertrouwen op fossiele brandstoffen maar het economisch beter doen dan ooit.

‘De argumenten van de VS maken deel uit van dezelfde inspanning om de erkenning van de gevolgen van de klimaatverandering weg te nemen. Ze ondermijnen het doel van dit rapport’, zegt Teresa Anderson, beleidsmedewerker bij Action Aid.

Toen het IPCC het mandaat kreeg om klimaatwetenschap te beoordelen die het 1,5 graden Celcius-doel onderbouwt, werden de gevolgen duidelijk benoemd. De sdg’s zijn de beste manier om die te beoordelen aan de hand van meetbare doelstellingen.

‘De twee kaders (IPCC en sdg’s) zijn volledig op elkaar afgestemd, ze zijn een spinnenweb van instellingen en je kan de een niet zonder de ander bereiken’, zegt ze.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van het mondiale nieuws

Cyclonen en mislukte oogsten

Voor kustgemeenschappen in Bangladesh die land verliezen aan de stijgende zeespiegel of elk jaar cyclonen moeten trotseren, zegt Anderson, of voor Afrikaanse boeren die honger lijden vanwege mislukte oogsten, is het ‘wreed en beledigend om te horen dat de klimaatverandering je rijker maakt.’

In een verklaring die per e-mail werd uitgestuurd stelt de Amerikaanse delegatie: ‘De Verenigde Staten zijn wereldleider in het leveren van betaalbare, overvloedige en veilige energie aan onze burgers, terwijl ze het milieu beschermen en de uitstoot verminderen door middel van innovatieve projecten die banen scheppen, in plaats van regelgeving die banen vermoordt.’

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2832   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift