IPS-Vlaanderen blikt terug op 2008

Nieuws

IPS-Vlaanderen blikt terug op 2008

29 december 2008

2008 was het jaar van de voedselcrisis en van de financiële crisis, vinden de redacteurs van nieuwsagentschap IPS-Vlaanderen. Terwijl 963 miljoen mensen wereldwijd honger lijden, maakten de VS en de Europese landen al meer dan 5.000 miljard dollar vrij voor de redding van financiële instellingen.

Het jaar waarin duidelijk werd wat echt telt

Dramatisch stijgende voedselprijzen leidden in de eerste helft van het jaar tot rellen in een dozijn arme landen en tot paniekerige noodmaatregelen op heel wat andere plaatsen. In juni zegde de internationale gemeenschap op een top in Rome voor een ongeveer acht miljard dollar aan extra hulp toe. Intussen heeft de internationale groeivertraging veel voedselprijzen weer doen zakken. Maar wereldwijd lijden nu volgens de FAO 963 miljoen mensen honger, 40 miljoen meer dan vorig jaar.
De reactie op de financiële crisis die de tweede helft van 2008 beheerste, was van een andere orde. De VS en de Europese landen hebben al meer dan 5000 miljard dollar vrijgemaakt om belaagde financiële instellingen overeind te houden. Ze investeren ook honderden miljarden in maatregelen om de economische recessie in te perken.
Peter Dhondt

Financiële octopus

Het jaar 2008 zal zich ongetwijfeld in het collectieve geheugen vastbijten als “het jaar van de financiële crisis”. Een crisis die bovendien verband houdt met zowat alle sleutelmomenten in 2008. Het is immers die crisis die in haar vroegste stadia mee besliste wie tot president van de Verenigde Staten werd verkozen, toen Obama beheerst reageerde en McCain paniekvoetbal speelde. Het was ook die crisis die, meer nog dan de Olympische Spelen, China als aanstormende wereldmacht op de kaart zette. Het voorbije jaar, halverwege op weg naar de millenniumdoelstellingen was het de crisis die heel wat overheden van hun schaamlapje ontdeed, toen die bliksemsnel en met de grote middelen reageerden op de economische dreiging.
De miljarden die zo lang, zo moeizaam vrij te maken waren voor de strijd tegen honger en aids of tegen de klimaatverandering, bleken plots in een handomdraai te vinden voor de redding van banken en economie. Maar haar belangrijkste invloed moet misschien nog blijken. De financiële crisis kan de strijd tegen de klimaatverandering volkomen verlammen, met alle gevolgen van dien, maar ze kan ook de aanzet vormen tot de broodnodige ontwikkeling van een groenere, schonere economie op basis van rationeel energieverbruik en hernieuwbare energiebronnen.
_

De financiële crisis kan de strijd tegen de klimaatverandering volkomen verlammen, met alle gevolgen van dien.

Joren Gettemans_

Het jaar van de nieuwe Koude Oorlog

In 2008 zagen drie nieuwe republieken het licht waarvan de erkenning internationaal sterk wordt aangevochten. Op 17 februari 2008 riep Kosovo zijn onafhankelijkheid uit. Dat gebeurde met de steun van de Verenigde Staten en hun belangrijkste bondgenoten en ondanks de tegenstand van Servië, gesteund door Rusland en andere landen die geconfronteerd worden met separatisme. In Georgië volgde begin augustus op een rampzalig offensief van de troepen van president Mikhail Saakashvili een fors antwoord van Rusland. Dat leidde op 26 augustus tot de officiële erkenning van twee nieuwe republieken (Zuid-Ossetië en Abchazië) door Moskou. De landen van de Europese Unie slaagden er niet in een gemeenschappelijk standpunt te verdedigen tegenover de snel veranderende geopolitiek in Eurazië.
Mehmet Koksal