Irak probeert Australische boeren aan zijn kant te krijgen

Nieuws

Irak probeert Australische boeren aan zijn kant te krijgen

Sonny Inbaraj

24 juli 2002

Australische boeren en graanexporteurs zijn er
ongerust over Iraakse dreigementen om de invoer van Australisch graan te
halveren. Bagdad ergert zich aan de Australische steun voor plannen van de
Verenigde Staten om het regime van Saddam Hoessein door een militaire
interventie ten val te brengen.

De Iraakse handelsminister Mohammed Mahdi Saleh zei maandag aan het
officiële persagentschap INA dat de beslissing een antwoord is op de
vijandige houding van de Australische premier John Howard en zijn
regering. Er zijn sterke aanwijzingen dat Australische elitetroepen van de
Special Air Services samen met Amerikanen en Britten in de voorste gelederen
zullen meevechten wanneer het onder leiding van de VS tot een aanval tegen
Irak komt. Australisch Defensieminister Robert Hill trok deze week naar
Londen voor een ontmoeting met Amerikaanse en Britse militaire strategen.

Irak importeert jaarlijks twee miljoen ton Australisch graan ter waarde van
451 miljoen euro in het kader van het voedsel voor olie-programma. Het is
daarmee de grootste afzetmarkt voor Australisch graan. Een order van 500.000
ton is al bevroren en wanneer Australië niet van houding verandert, zal de
invoer nog worden teruggeschroefd, verklaarde de Iraakse zaakgelastigde dr.
Saad al-Samari dinsdag.

We horen en zien de Australische media en de internationale persberichten
van de regering, die allemaal erg anti-Irak zijn, en we vragen ons af
waarom, zei al-Samarai, Australische troepen gaan deelnemen aan een aanval
tegen Irak. Opnieuw vragen we ons af: waarom ?

In de Australische landbouwsector neemt de ongerustheid intussen toe.
Graanexporteur AWB Limited heeft de regering opgeroepen rekening te houden
met de financiële consequenties van de steun voor de Amerikaanse
aanvalsplannen. De boeren hebben momenteel al af te rekenen met een
langdurige droogte waardoor de oogst van wintergraan dit jaar naar schatting
13,7 procent lager zal uitvallen: zo’n 20,5 miljoen ton. De meest
pessimistische voorspellers houden het op 18 miljoen ton.

Minister van Handel Alexander Downer zei dinsdag dat Australië Irak zou
blijven veroordelen en desnoods uitkijken naar alternatieve afzetmarkten
voor zijn graan. We kunnen onze steun aan resoluties van de
VN-Veiligheidsraad en de strijd tegen massavernietigingswapens niet om de
haverklap wijzigen omdat een land dreigt met handelssancties, zo luidde
het. Downer verwees daarbij naar aan de gang zijnde onderhandelingen met
Libië over markttoegang: Er zullen altijd mogelijkheden blijven voor onze
graanuitvoer.

Australische landbouwers zijn daar echter niet zo zeker van. Er zijn niet
zoveel markten in de wereld die graan kunnen opnemen dat niet werd verkocht
aan Irak, stelt Colin Nicholl van de West Australian Farmers Federation.
Zijn collega Keith Perrett van de National Farmers Federation pleit ervoor
politiek en handel zoveel mogelijk gescheiden te houden.

Bagdad lijkt dat alleszins niet van plan en krijgt daarvoor de steun van de
Australian-Iraqi Friendship Society. Woordvoerder Bill Hartley noemde de
Iraakse houding gerechtvaardigd en riep andere Arabische landen op zich bij
het protest aan te sluiten. De Australische regering gijzelt in deze
situatie de boeren en iedereen die bij de handel betrokken is, zei Perrett.