Islamitisch bankieren succes in Groot-Brittannië

Nieuws

Islamitisch bankieren succes in Groot-Brittannië

Sanjay Suri en Maarten Messiaen

27 juli 2005

Islamitisch of renteloos bankieren zit in de lift in Groot-Brittannië. Rente staat voor de islamitische wet gelijk met woeker, maar toch slagen banken die mikken op moslims erin om op een creatieve manier hun winstmarge veilig te stellen.

Steeds meer Britse banken ontdekken hoe ze de twee miljoen Britse moslims kunnen bekoren met bankproducten die in overeenstemming zijn met de leer van de koran. Verbazend hoeveel interesse er is voor islamitisch bankieren. Er is een half dozijn banken dat strijdt om de moslimmarkt. Ze proberen elkaar te snel af te zijn met nieuwe producten, zegt moefti Barkatulla, de imam van de Finchley moskee in Londen. De schriftgeleerde treedt op als consultant voor vier banken. Hij gaat na of de regels van de sharia, de islamitische wetgeving, gerespecteerd worden.

Het voornaamste verschil met conventioneel bankieren is dat islamitisch bankieren volledig in overeenstemming moet zijn met de sharia, zegt James Lewis van de bank Lloyds TSB. Dat betekent dat je geen interesten mag aanrekenen. Sinds begin dit jaar biedt Lloyds TSB islamitische of renteloze bankproducten aan. TSB volgde het voorbeeld van de multinational HSBC, de Islamic Bank of Britain (IBB) en enkele kleinere spelers.

TSB biedt moslims een zichtrekening aan zonder dat er een spaarrekening aan gekoppeld is. Toch is het perfect mogelijk om winst te maken. Het is onze bedoeling om ingang te vinden in de markt van twee miljoen moslims in het Verenigd Koninkrijk. Hun behoeften worden niet echt gedekt door de conventionele banken. We willen hen de keuze geven door aan andere noden te voldoen, zegt Lewis.

Dat zijn in de eerste plaats hypotheken op onroerend goed. Immobiliën zijn de toekomst van het islamitisch bankieren. Een huis kopen op afbetaling kan ook zonder rente, legt Lewis uit. De bank koopt het huis zelf en u betaalt als koper maandelijks een bedrag. Dat omvat een huurprijs - de bank is de eigenaar - plus een bijkomende betaling waarmee u de eigendomstitel geleidelijk over koopt. Aan het eind van de termijn is de eigendom van u en heeft u geen cent interest betaald. De islamitische bankproducten worden goedgekeurd door een raad van internationaal gerespecteerde Islamgeleerden.

Moefti en consultant Barkatulla benadrukt dat het niet gaat om vermomde rente. Indien er sprake is van uitwisseling van goederen en diensten, dan heb je geen rente. De Islam verbiedt geld-voor-geldtransacties. De basisfilosofie van de islamitische wetgeving, legt Barkatulla uit, luidt dat geld moet rollen. De islam duldt niet dat geld op passieve wijze geaccumuleerd wordt. Meer goederen en diensten zijn goed voor de zaken, en ook voor mensen.

De opstoot van islamitisch bankieren is mee te danken aan de Bank of England, de nationale bank. Die legde Britse banken op om een aantal wettelijke hinderpalen op te ruimen. Islamitische hypotheken waren onderhevig aan dubbele registratierechten omdat er twee keer een eigendomsoverdracht mee gemoeid is: eigenaar-bank-nieuwe eigenaar. Sinds 2003 moeten er nog maar één keer registratierechten betaald worden.

Toch is geen enkele bank honderd procent halal (conform de islamitische voorschriften). Want volgens de sharia moet ook de bron van het geld in overeenstemming zijn met de islam. Het geld waarmee een moslim zijn huis koopt, mag niet verkregen zijn door middel van interestbetalingen. Britse banken verzekeren hun moslimklanten dat hun nieuwe producten daar rekening mee houden. (MM/PD)

Kader: koran én bijbel stellen rente gelijk met woeker

De sharia (islamitische leer) baseert het verbod op renteneming (riba) op vier verzen in de koran: De koophandel is slechts hetzelfde als de woeker en O gij die gelooft, vreest God en laat varen de woekerwinst die gebleven is indien gij gelovig zijt, zo schrijft een passage uit de koran voor. Naast rente zijn ook gokken of speculeren (maysir) en onzekerheid of het nemen van onnodig risico (gharar) haram of verboden.

In de bijbel zijn minstens evenveel verzen te vinden die interest en woeker verbieden. Gij zult van uw broeder geen rente nemen noch van geld, noch van levensmiddelen noch van iets, dat men tegen rente lenen kan, schrijft het boek Deuteronomium in het Oude Testament voor. In de Middeleeuwen werden woekeraars herhaaldelijk geëxcommuniceerd. Gelukkig voor het kapitalisme, dat opkwam vanaf het eind van de 18de eeuw, is rente in het Nieuwe Testament een algemeen aanvaard fenomeen.