Israëlisch-Palestijnse vredesgesprekken bereiken dieptepunt

De vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit bereikten vorige week een dieptepunt nadat Israël weigerde om een vierde groep Palestijnse gevangenen vrij te laten. De Palestijnse Autoriteit reageerde hierop door stappen te ondernemen om zich aan te sluiten bij vijftien internationale organisaties en verdragen. Amerikaanse staatssecretaris John Kerry liet vrijdag weten dat Washingtons inspanningen als bemiddelaar in de vredesonderhandelingen eindig waren.

CC Berthold Werner

Jeruzalem

Als voorwaarde voor het hervatten van de vredesgesprekken in juli 2013, beloofden de Palestijnen om geen unilaterale stappen te zetten richting internationale erkenning van een Palestijnse staat in ruil voor de vrijlating van 104 Palestijnse gevangenen. Op 29 maart weigerde Israël echter om de vierde en laatste groep gevangenen vrij te laten zolang er geen garantie was dat de Palestijnen de vredesonderhandelingen verder zouden zetten na de initiële deadline van het vredesproces op 29 april.

Als reactie hierop ondertekende de Palestijnse Autoriteit (PA) op 1 april de aanvraag voor lidmaatschap van vijftien internationale instituties en conventies. De Palestijnse onderhandelaars publiceerden bovendien een statement waarin staat dat ‘de Palestijnse staat niet langer verplicht is om haar recht op ondertekening van multilaterale verdragen en conventies uit te stellen, aangezien Israël de laatste groep gevangenen niet heeft vrijgelaten.’

Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu dreigde reeds met sancties tegen de Palestijnen indien ze hun aanvraag niet intrekken. Volgens Israëlische minister voor Toerisme Uzi Landau behoren een annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever en economische straffen tot de mogelijkheden, terwijl Yuval Steinitz, Israëlische minister voor Internationale Betrekkingen, oproept om het belastinggeld geïnd namens de Palestijnse Autoriteit achter te houden.

Wederzijdse verwijten

Ondertussen regent het in de internationale media wederzijdse verwijten. Israëlische minister van Economie Naftali Bennett verwijt de Palestijnen de onderhandelingen te willen doen mislukken door unilateraal naar de Verenigde Naties te stappen.

‘Dit is een flagrante schending van de akkoorden’ verklaarde hij. Ook Netanyahu stelde dat ‘de Palestijnen enkel een staat zullen bekomen door middel van directe onderhandelingen en niet door lege verklaringen of unilaterale acties.’

De Palestinian Liberation Organization (PLO) beschuldigt Israël in een Q&A van 2 april er dan weer van ‘haar onderdrukkende praktijken te hebben opgedreven, waaronder het doden van Palestijnse burgers, de constructie van nederzettingen, aanvallen op kwetsbare gemeenschappen, willekeurige arrestaties en detenties, huisvernielingen en het intrekken van residentierechten.’

Desondanks lieten zowel Israëlische als Palestijnse onderhandelaars weten deze week opnieuw bijeen te willen komen in een poging om de onderhandelingen te redden. Wel stelden de Palestijnse onderhandelaars een lijst op van zeven voorwaarden waaraan Israël tegemoet moet komen om de onderhandelingen na 29 april verder te zetten.

Zo eisen ze onder andere een geschreven bevestiging dat de toekomstige Palestijnse staat gebaseerd zal zijn op de grenzen van 1967 met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, de vrijlating van de Palestijnse gevangenen en een opheffing van de blokkade van Gaza.

Verenigde Staten gekant tegen ondertekening mensenrechtenverdragen

Tot de verdragen die de Palestijnse Autoriteit ondertekende, behoren onder andere de Vierde Conventie van Genève, het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, kinder- en vrouwenrechtenrechtenverdragen en verdragen tegen marteling, apartheid en genocide.

Human Rights Watch betreurt dan ook de houding van Amerikaanse VN-ambassadrice Samantha Power, die de ondertekening van deze internationale verdragen die respect voor de mensenrechten promoten, veroordeelde.

‘Het is choquerend dat de Obama-administratie, die zich in het verleden reeds meermaals verzette tegen internationale aansprakelijkheid voor Israëlische rechtsmisbruiken, zich nu ook verzet tegen maatregelen die de Palestijnse Autoriteiten zouden verplichten om de mensenrechten te respecteren,’ verklaarde Joe Stork, afgevaardigd Midden-Oosten directeur bij Human Rights Watch.

De Verenigde Staten vrezen dat de Palestijnen via het ondertekenen van de verdragen meer steun willen vergaren voor het verwezenlijken van een Palestijnse staat buiten het kader van de onderhandelingen met Israël.

Volgens Human Rights Watch vrezen de Verenigde Staten eveneens dat dit een eerste stap is richting Palestijns lidmaatschap van het Internationale Strafhof (ICC), waardoor het hof zou kunnen oordelen over ‘oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide gepleegd in Palestina.’

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3058   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift