Israël kampt met acuut watertekort

Nieuws

Israël kampt met acuut watertekort

Joren Gettemans

17 april 2008

Israël heeft te maken met een acute watercrisis die onmiddellijk om maatregelen vraagt, zegt Uri Shani, hoofd van het Israëlische Wateragentschap. De Israëlische regering wil de crisis oplossen met ontziltingsinstallaties, maar daar stellen deskundigen en milieuverenigingen vragen bij.

Volgens de Israëlische minister van Infrastructuur Binyamin Ben Eliezer is de waternood te wijten aan vier jaar droogte, gevolgd door een jaar van “extreme droogte”. Hij noemt het een “uitzonderlijke situatie die maar normaal één keer in een eeuw voorkomt” en ziet de klimaatverandering als de oorzaak. Eliezer denkt de crisis te kunnen oplossen met ontziltingsinstallaties die zeewater omzetten drinkbaar water. De Israëlische regering heeft al een aanbesteding uitgeschreven voor een ontziltingsinstallatie van honderd miljoen kubieke water per jaar en zou nog meer projecten willen opstarten.
Maar volgens deskundigen is er een meer diepgaande verandering nodig. Milieuorganisaties zoals de Israëlische Unie voor Milieubescherming (IUED) zien ontzilting hoogstens als een deel van de oplossing. Het gaat om een proces dat veel energie vereist en bij gebruik van fossiele brandstoffen dus veel broeikasgassen uitstoot. De IUED ziet meer heil in de sanering van vervuilde waterbronnen en waterbesparing. Eli Ronen, hoofd van het nationale waterbedrijf Mekorot, benadrukte onlangs dat ontzilting op zichzelf geen oplossing biedt en dat het cruciaal blijft om het waterverbruik van Israël met minstens 10 procent te verminderen.
Mekorot wil ook de behandeling van afvalwater herzien in de dichtbevolkte regio rond Tel Aviv, die een derde van het Israëlische afvalwater produceert. Een deel van het afvalwater zou kunnen worden gebruikt in de landbouw. De landbouwsector moet zich bovendien aanpassen door voor minder waterintensieve gewassen te kiezen. Het wateragentschap wil water goedkoper maken voor klanten die er spaarzaam mee omgaan, en duurder voor wie het in grote hoeveelheden gebruikt.