Israël opent vuur op mensenrechten- en hulporganisaties

Nieuws

Israël opent vuur op mensenrechten- en hulporganisaties

Jerrold Kessel en Pierre Klochendler

27 december 2009

Europese mensenrechten- en hulporganisaties voeren een politieke oorlog tegen Israël. Dat stelt NGO-Monitor, een rechtse Israëlische ngo in een rapport. Organisaties die het moeten ontgelden, zijn onder meer Amnesty International, Christian Aid, Oxfam, Trocaire, Finn Church Aid, Diakonia en Cordaid.

De Israëlische toorn richt zich met name op het gezamenlijke rapport ‘Failing Gaza; No rebuilding, no recovery, no more excuses’ dat werd gepubliceerd door deze Europese ngo’s. Het is een van de rapporten die verscheen na de verwoestende Israëlische aanval op Hamas in Gaza, een jaar geleden.
Volgens NGO-Monitor worden veel van de claims in het rapport niet ondersteund door geloofwaardig bewijs en reflecteren ze dubbele standaarden. “Door deze systematische vooringenomenheid ten opzichte van Israël, zijn deze ngo’s hun achtenswaardigheid verloren. Europese regeringen die dergelijke aanvallen financieren zijn medeverantwoordelijk voor dit misbruik”, zegt Gerald Steinberg, voorzitter van NGO-Monitor,
NGO-Monitor is opgericht door Steinberg, een politiek wetenschapper en veiligheidsanalist, en Yisrael Harel, een prominente Israëlische kolonist en columnist.

Externe invloed

Israëlische vredesorganisaties en mensenrechtengroepen krijgen al jaren financiering en morele steun van Europese regeringen en, in mindere mate, uit Washington. Veel rapporten van internationale groepen kwamen tot stand met hulp van Israëlische vredesactivisten.
De poging om vredesgroepen in diskrediet te brengen, is geïntensifieerd sinds de mensenrechtenschendingen toenamen en de nederzettingenactiviteit werd uitgebreid, een doorn in het oog van veel westerse regeringen.
In hun rapport ‘Trojan Horse: The Impact of European Government Funding for Israeli ngo’s’, geven Steinberg en Harel - naar eigen zeggen - “een gedetailleerde analyse van financiering van sterk gepolitiseerde Israëlische ngo’s door buitenlandse regeringen.”
“Ngo’s hebben veel politieke en wettige macht in Israël, vooral omdat ze de raamwerken en de taal van mensenrechten en humanitaire hulp aan de Palestijnen gebruiken. Deze ngo’s vormen een belangrijk en vaak verborgen kanaal voor externe invloed in het Israëlische buitenlandse en veiligheidsbeleid”, staat in de NGO-Monitor. “Door genereuze financiering door externe donoren, kan het ngo-netwerk in Israël bepaalde politieke ideologieën promoten en op veel punten oppositie voeren tegen het beleid van de democratisch gekozen regering”, gaat het verder.

Schemergebied

Het rapport Trojan Horse noemt meer dan twintig Israëlische ngo’s waar “een gebrek aan transparantie en verantwoordelijkheid” zou heersen, waaronder B’Tselem en Ir Amim. B’Tselem stelt al twintig jaar Israëlische mensenrechtenschendingen in bezette gebieden aan de kaak, Ir Amim richt zich op ontwikkelingen in het bezette Oost-Jeruzalem.
Didi Remez, voorheen woordvoerder van Peace Now, zegt dat overheidsfunctionarissen een steeds actievere rol spelen “in een agressieve campagne tegen interne dissidentie.”
“NGO-Monitor is geen objectieve waakhond: het is een partijdige operatie die zijn waargenomen ideologische tegenstanders onderdrukt met geraffineerd gebruik van McCarty-achtige technieken - zwarte lijsten, schuld door associatie en filtering van feiten.”
“Als Israëlische neoconservatieven echt ‘transparantie’ willen, waarom zullen we ze dan niet aan hun woorden houden?”, zegt Remez. Hij roept op tot een goede controle van de financiering van organisaties die de bouw van nederzettingen in de bezette gebieden bevorderen.
“Honderden miljoenen dollars Israëlisch belastinggeld en Amerikaanse belastingvrijstellingen, vaak verborgen voor het publieke oog, zijn de drijvende kracht achter de nederzettingenbouw. “Het controleren hun financiering zou organisaties ondermijnen die afhankelijk zijn van het financiële schemergebied voor hun geheime operaties die de nederzettingenbouw aanmoedigen.”
Als voorbeeld noemt hij Shuva Israel, een christelijk zionistisch fonds. “Hoe lang kan de Amerikaanse belastingbetaler zich nog vinden in de belastingvrijstelling van Shuva Israel, als hij weet dat daardoor de bouw van nederzettingen gesteund wordt, zelfs die van nederzettingen die onder de Israëlische wet illegaal zijn?”, zegt Remez.