Milieuorganisaties zijn hoopvol, maar benadrukken het belang van concrete toepassingen

Italië verankert milieubescherming in grondwet

Pixabay

Het Italiaanse parlement keurde dinsdag een amendement goed om de bescherming van dieren en het milieu op te nemen in de grondwet. Milieuorganisaties verwelkomen het initiatief, maar benadrukken het belang van concrete toepassingen.

Sinds dinsdag bevat artikel 9 van de Italiaanse grondwet een mandaat voor ‘de bescherming van het milieu, de biodiversiteit, ecosystemen en dieren, ook in het belang van toekomstige generaties’. Voorheen handelde die bepaling over de bescherming van het ‘natuurlijke landschap en het artistieke erfgoed van het land’.

Artikel 41 stelde voordien dat ondernemen ‘niet tegen het algemeen belang mag ingaan of gebeuren op een manier die de veiligheid, vrijheid en menselijke waardigheid kan schaden’. Vanaf nu stelt de tekst dat economische activiteit ‘geen schade mag toebrengen aan de gezondheid of aan het milieu’. 

Eerste stap

De voorzitter van WWF Italië, Donatalla Bianchi, spreekt van ‘een historische gebeurtenis’. ‘Eindelijk is milieubescherming een grondbeginsel van de Republiek. Toekomstige wetgeving moet op deze beginselen worden gebaseerd, en eerdere regelgeving zal in sommige gevallen moeten worden aangepast.’

De voorzitter van WWF Italië spreekt van ‘een historische gebeurtenis’.

Bianchi benadrukt wel dat de grondwetswijziging slechts een eerste stap is. ‘Het is nu nodig om een organisch en innovatief wettelijk kader te formuleren om de natuur van Italië te beschermen. Het beschermingsniveau van het natuurlijk kapitaal, dat de onvervangbare basis vormt van al onze activiteiten, ook de economische, moet hoger.’

Italië is niet het eerste land om ecologische principes constitutioneel te verankeren. In 2008 nam Ecuador ‘de rechten van de natuur’ op in zijn grondwet. Argentinië schreef in de jaren ’90 minimumnormen voor milieubescherming bij in de grondwet, en ook Nederland maakte van milieubehoud een grondwettelijk principe.

Op 29 maart vindt in De Roma in Antwerpen een Zuidcafé plaats over de rechten van de natuur. Meer informatie over die avond vind je hier.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2824   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift