Italiaanse steden verzachten Braziliaanse groeipijn

Nieuws

Italiaanse steden verzachten Braziliaanse groeipijn

Elisa Marincola

26 september 2005

Denk globaal, doe het lokaal. Nederlandse en Belgische steden zweren al jaren bij die slogan, en nu willen ook Italiaanse centra als Turijn en Bologna zustersteden in ontwikkelingslanden gaan bijstaan. Italiaans stadspersoneel wil collega’s in Brazilië helpen uitdagingen als afvalverwerking, inspraak en decentralisatie aan te pakken.

We willen ons geld en onze mankracht niet investeren in grote projecten; burgers kunnen geen zicht krijgen op de besteding van die middelen, zegt Marco Calgaro, de adjunct-burgemeester van Turijn. We willen lokaal werken rond grote thema’s: watervoorziening, afvalverwerking, ruimtelijke ordening, milieuvervuiling en een kindvriendelijk beleid.

Bologna helpt de Braziliaanse stad Belo Horizonte bij de informatisering van haar gezondheidsdiensten. In een aantal andere Braziliaanse steden leidt Hydroaid, een internationale onderwijsinstelling in Turijn, Braziliaanse stadsambtenaren op om milieuschade te herstellen en om regenwater beter te beheren. Hydroaid krijgt daarvoor steun van Turijn en van de Italiaanse regering

De provinciale ontwikkelingssamenwerking van Turijn heeft de voorbije twee jaren een hele reeks stadsbesturen, universiteiten, onderzoeksinstellingen en nutsbedrijven overtuigd hun kennis en ervaring te delen met Braziliaanse collega’s.

Het Turijnse stadbestuur speelt een voortrekkersrol. Samen met het Braziliaanse ministerie voor de Steden werkte Turijn een programma uit om Braziliaanse steden te steunen bij het ingewikkelde decentraliseringsproces en om participatieve democratie te bevorderen.

We stellen in de eerste plaats technische kennis ter beschikking, zegt Gian Paolo Morello, de directeur van de provinciale ontwikkelingssamenwerking van Turijn. We leiden Braziliaanse stadsambtenaren op in stedenbouwkundige planningsmethodes en het beheer van waterzuivering en afvalverwerking.

Dat is blijkbaar net wat de Brazilianen nodig hebben. Meer dan geld willen we van Italië technische bijstand voor stadsontwikkeling, zegt Fernando Damata Pimentel, de burgemeester van Belo Horizonte. We hebben gebrek aan goede technici, en onze steden moeten dringend meer greep krijgen op publieke dienstverlening.

Transparantie en inspraak van de burgers zijn essentieel bij dergelijke projecten, zegt Nelson Trad Filho, de burgemeester van Campo Grande in Brazilië. Huisvestingsprogramma’s moeten worden uitgewerkt samen met de toekomstige bewoners van die huizen. Sloppenwijken saneren door mensen uit hun ongezonde huisjes te verdrijven, lost niets op. Inspraak verkleint ook de kans dat er geld verloren gaat door corruptie of wanbeheer.

De Braziliaanse Vereniging van Steden wil zoveel mogelijk van haar 500 leden aanzetten pilootprojecten met Italiaanse steden te beginnen. De vereniging zoekt daarvoor zelf Italiaanse partners.

In België en Nederland hebben stedenbanden met ontwikkelingslanden al een veel langere traditie. Brussel helpt bijvoorbeeld Kinshasa bij afvalverwerking, de registratie van inwoners en bij stedenbouwkundige problemen. De stad Amsterdam geeft het Nicaraguaanse Managua advies en steun op het vlak van openbaar vervoer, stedelijke planning, drinkwatervoorziening en vuilverwerking. Er bestaan ook stedenbanden tussen Gent en het Afrikaanse Mangauang, Kortrijk en Cebu op de Filipijnen, Groningen en het Nicaraguaanse San Carlos en Haarlem en Mutare in Zimbabwe. (PD)