Jachtluipaard sprint richting uitsterven

Nieuws

Jachtluipaard sprint richting uitsterven

Jachtluipaard sprint richting uitsterven
Jachtluipaard sprint richting uitsterven

IPS

01 januari 2017

Het snelste landdier ter wereld, de cheetah, sprint richting uitsterven. Als er niet snel actie wordt ondernomen, dreigt het jachtluipaard op korte termijn geschiedenis te worden, blijkt uit Brits onderzoek.

Uit een grootschalige studie onder leiding van de Zoological Society of London blijkt dat er wereldwijd nog maar 7.100 jachtluipaarden overblijven, en dat het dier uit 91 procent van zijn historische leefgebied is verdreven. De Aziatische variant is het hardste getroffen, met amper 50 overblijvende exemplaren in het wild.

In de studie, die gepubliceerd werd in Proceedings of the National Academy of Sciences, dringen de wetenschappers er op aan om de jachtluipaard daarom van “kwetsbaar” naar “bedreigd” te verschuiven op de lijst van bedreigde diersoorten. Op die manier kan er meer internationale steun en aandacht komen voor het lot van de diersoort.

‘Deze studie vormt de meest omvangrijke analyse van de staat van de luipaard op dit moment’, zegt Sarah Durant, hoofdauteur van de studie. ‘Gezien het schuwe karakter van het dier is het moeilijk om er informatie over te verzamelen en daardoor is er ook minder aandacht.’

Rene Mayorga (CC BY-SA 2.0)

Rene Mayorga (CC BY-SA 2.0)

Habitat

Jachtluipaarden krijgen vooral te maken met een verlies aan habitat, menselijk conflict en het verlies van prooien door de menselijke jacht. Ze worden ook zelf bejaagd voor de verkoop van hun huiden of als exotisch huisdier.

De populatie in Zimbabwe bijvoorbeeld is in amper 16 jaar gekrompen van 1.200 exemplaren naar 170 – een verlies met 85 procent.

Het feit dat 77 procent van de cheetah-habitat buiten beschermde gebieden valt, maakt het er nog moeilijker op. De dieren kunnen daardoor moeilijk beschermd worden tegen stropers en worden extra kwetsbaar voor menselijke activiteiten. De populatie in Zimbabwe bijvoorbeeld is in amper 16 jaar gekrompen van 1.200 exemplaren naar 170 – een verlies met 85 procent.

Om het tij te keren is dringend actie nodig over de landsgrenzen heen, zeggen de wetenschappers. Het beleid moet de bescherming van de soort belonen en vreedzaam samenleven van mens en jachtluipaard bewerkstelligen.

‘Deze studie maakt duidelijk dat inzetten op beschermde gebieden niet voldoende is’, zegt Kim Young-Overton van de organisatie Panthera. ‘We moeten grootschaliger denken en beschermen over de grenzen van beschermde gebieden heen om deze katachtigen te beschermen en te vermijden dat we de soort voor altijd verliezen.’