Japan bindt strijd aan met vrouwenarmoede

Nieuws

Japan bindt strijd aan met vrouwenarmoede

Japan bindt strijd aan met vrouwenarmoede
Japan bindt strijd aan met vrouwenarmoede

Suvendrini Kakuchi (IPS)

22 september 2014

Een op drie alleenstaande Japanse vrouwen tussen 20 en 64 jaar leeft in armoede. Premier Shinzo Abe probeert het tij te keren door een groot pakket steunmaatregelen, maar experten zeggen dat deze plannen allesbehalve toereikend zijn.

Ayanami (CC BY-NC-SA 2.0)

Om de opkomende armoede onder vrouwen een halt toe te roepen, heeft de Japanse overheid eerder dit jaar een pakket hervormingsplannen voorgesteld.

Ayanami (CC BY-NC-SA 2.0)

De 54-jarige freelance-auteur Marlyn Maeda uit Tokio is één van de vele alleenstaande vrouwen die niet of nauwelijks de rekeningen kan betalen met haar salaris. ‘Ik doe vier jobs tegelijkertijd’, getuigt ze. ‘Soms moet ik zelfs van mijn ouders lenen om rond te komen’, geeft ze schoorvoetend toe.

Vrouwen zoals Maeda maken op dit moment de meerderheid uit van Japanners die in armoede leven. Ze hebben een inkomen dat op of juist onder de officiële Japanse armoedegrens ligt van 7.770 euro per jaar. Door de trage economische groei gedurende de laatste twee decennia en de lagere salarissen lopen vooral oudere Japanners en deeltijdwerkers een groot risico om in de armoede te belanden.

Womenomics

‘Japanse vrouwen verdienen gemiddeld 30 procent minder dan mannen en we moeten deze salariskloof overbruggen’ (premier Abe)

Om de opkomende armoede onder vrouwen een halt toe te roepen, heeft de Japanse overheid eerder dit jaar een pakket hervormingsplannen voorgesteld onder de noemer “Womenomics”, een term die geïnspireerd is door ‘Abenomics’, de economische stimuleringsmaatregelen die eerder vorig jaar zijn geïntroduceerd. Onder het “Womenomics”-plan zullen vrouwen niet langer een lager salaris krijgen dan mannen en kunnen ze langer beroep doen op kinderopvangmaatregelen.

Premier Abe heeft ook beloofd om het aandeel vrouwen in topposities te verhogen naar 30 procent. ‘Ons doel is om het aandeel werkende vrouwen te verhogen van 68 procent nu tot 73 procent in 2020. Japanse vrouwen verdienen gemiddeld 30 procent minder dan mannen en we moeten deze salariskloof overbruggen’, verklaarde hij in de Amerikaanse krant Wall Street Journal. Abe beweert verder dat deze hervormingen de productiviteit van de Japanse economie met 2 procent kunnen verhogen.

Kritiek

Volgens experten als genderonderzoekster Inokuma Hiroko zijn de doelen die Abe stelt onrealistisch. ‘Vrouwen worden het zwaarst getroffen door de verminderde werkzekerheid’, stelt zij. Zo belandt ongeveer de helft van alle Japanse vrouwen na een scheiding in de armoede.

Ook Akiko Suzuki van de armoede-organisatie ‘Inclusive Net’ heeft weinig vertrouwen in de voorstellen van Abe en noemt zijn maatregelen erg misleidend. ‘Volgens mij is de stijging van het aantal kansarme vrouwen te wijten aan het grotere aantal voltijdse jobs dat nu wordt vervangen door deeltijdse functies’, zegt ze. ‘Het beste voorbeeld is de ziekenzorg, traditioneel een vrouwelijke sector, waar een deeltijds contract de norm is. Bovendien vallen meer dan 6 op 10 vrouwen in de laagste loonschalen.’

Toch zijn er ook maatregelen waar zelfs de experten het niet over eens zijn. Zo wil premier Abe een belastingsvoordeel afschaffen voor echtgenotes die een jaarinkomen hebben van minder dan 7.770 euro. Sommige experten geloven dat deze maatregel vrouwen kan aansporen om voltijds te werken, terwijl anderen vrezen dat vrouwen zo een belangrijke sociaal vangnet verliezen. Hoe dan ook zijn ze het erover eens dat een vergrijzende bevolking en een gebrek aan werkzekerheid ertoe leiden dat armoede in Japan steeds meer een vrouwenzaak wordt.