Japan sluit laatste kerncentrale

Nieuws

Japan sluit laatste kerncentrale

04 mei 2012

Japan legt morgen (zaterdag) de laatste actieve kernreactor stil. Als de derde grootste economie ter wereld dat kan in volle crisis en op minder dan een jaar tijd, waarom heeft België dan moeite met de sluiting van drie oude centrales, vraagt milieuorganisatie Greenpeace zich af.

Japan legt de reactor in de centrale van Tomari stil, de laatste van de 54 kerncentrales in het land, en wordt daarmee voor het eerst sinds de jaren zeventig kernvrij. Het land wil de centrales onderwerpen aan een grondige inspectiebeurt, maar een groot deel van de bevolking ziet ze liever niet opnieuw opstarten. Greenpeace berekende dat het land perfect verder kan zonder de kerncentrales.

De organisatie wijst er op dat, hoewel de kerncentrales samen goed waren voor 28 procent van de Japanse stroomproductie en op bijzonder korte tijd gesloten zijn, de energieproductie van het land niet in gevaar kwam. Japan zet volop in op energie-efficiëntie en probeert de piekmomenten beter te spreiden.

Werkgelegenheid

Ook Duitsland is een lichtend voorbeeld, stelt Greenpeace. Daar wordt de uitstap uit kernenergie gekoppeld aan investeringen in hernieuwbare energie. “De sluiting van acht kernreactoren wordt ook bij onze buren moeiteloos opgevangen en levert bovendien extra plaatsen op de arbeidsmarkt”, stelt de organisatie. “In 2011 waren er 382.000 mensen in de hernieuwbare energiesector tewerkgesteld, een stijging van 137% ten opzichte van 2004. Een dergelijk relancebeleid kan Japan, wiens economie door de aardbeving en de kernramp zware klappen kreeg, veel meer bijbrengen dan het heropstarten van de kerncentrales.”

Greenpeace wijst erop dat de sluiting van de Japanse kerncentrales niet gepland was en bovendien gebeurde op een ogenblik dat het land zich in een economische crisis bevond na de aardbeving en kernramp. “Waarom zou de geplande sluiting  van de drie oudste kernreactoren in België tegen 2015, die samen instaan voor 16% van onze stroombevoorrading, dan wel een probleem vormen?” vraagt de organisatie zich af.

“Als de regering zou beslissen om de levensduur van deze oude reactoren te verlengen, dan heeft dit niets te maken met een zogenaamd energiebevoorradingstekort,  maar alles met het slaafs volgen van GDF-Suez Electrabel”, besluit Eloi Glorieux, energiecampaigner bij Greenpeace.

Zomerpiek

De uitbaters van de Japanse kernreactoren zijn er alvast van overtuigd dat er in de zomer een tekort zal zijn. Bedrijven zoals Kyushu Electric Power en Hepco vrezen voor tekorten als de zomermaanden erg warm worden en het verbruik door airconditioningtoestellen stijgt.

De Japanse overheid overweegt om twee reactoren in het westen van het land opnieuw in gebruik te nemen als er inderdaad een tekort dreigt, maar het is nog maar de vraag of de regionale overheden daar voor te vinden zijn. De bevolking lijkt er alvast niet happig op. Morgen, de nationale Kinderdag in Japan, zijn er verschillende betogingen gepland die een veiligere toekomst vragen voor de kinderen.