Japan wil hulp aan Afrika verdubbelen

Nieuws

Japan wil hulp aan Afrika verdubbelen

Suvendrini Kakuchi

22 april 2005

Bij de start van de Aziatisch-Afrikaanse top in Bandung vandaag (vrijdag) pakt Japan uit met een opmerkelijk voorstel: het wil zijn bilaterale ontwikkelingshulp met de Afrikaanse landen verdubbelen. De geste ronselt Afrikaanse steun voor de oude Japanse wens om een permanente zetel in de VN-Veiligheidsraad te krijgen.

Tokio spendeert momenteel 530 miljoen dollar aan bilaterale projecten met Afrika. Dat bedrag is een peulschil vergeleken met de samenwerking met Azië en Latijns-Amerika. De Japanse regering besteedt amper 8,8 procent van haar officiële ontwikkelingsbudget aan het armste continent.

De ongelijke stukken in de budgettaire taart weerspiegelen de Japanse prioriteiten op het internationale toneel. Maar tegen september moet de Veiligheidsraad uitgebreid worden, en Japan ambieert al decennia een permanent zitje in de VN-Veiligheidsraad. Het wil niet achterblijven bij China, dat steeds meer investeert in het zwarte continent en hoopt stemmen te ronselen voor de Veiligheidsraad-ambities.

Japan bevestigt opnieuw zijn verregaand engagement om de Afrikaanse armoede terug te dringen door de handel en de ontwikkelingssamenwerking tussen Azië en Afrika aan te moedigen, zegt Yuichi Oba van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Afrikaans-Aziatische top in Bandung is een uitstekende gelegenheid om te tonen naar welke landen het hart van Tokio uitgaat. Het is 50 jaar geleden dat landen van het Zuiden op de Conferentie in Bandung van 18 mei 1995 hun eerste politieke alliantie smeedden. De Afrikaanse en Aziatische landen wilden zich ontworstelen aan de strikte opdeling van de wereld in een Amerikaans en een Sovjetblok. 29 Afrikaanse en Aziatische landen verklaarden trots hun solidariteit als tegengewicht, wars van de Koude Oorlog en het Westerse kolonialisme. De Bandungconferentie van ‘55 was de inspiratiebron van de ontvoogdingsstrijd tegen menige kolonisator.

De Bandungconferentie van 2005 wordt bijgewoond door landen die voor het overgrote deel met dezelfde problemen kampen. De Muur is gevallen en de economie van met name China, India en Brazilië is sterk gegroeid. Japan wil net als die drie landen een leidersrol opeisen in het Zuiden.

Maar is het wel een goed idee om de hulp aan Afrika in één klap te verdubbelen? Meer geld voor Afrika is nodig en wenselijk, vindt Tatuo Hayashi, het hoofd van de ngo African Japan Forum. Maar het is niet evident dat de extra miljoenen ook goed besteed worden. Ik hoop dat er in Bandung ook een plan wordt opgesteld om de hulp efficiënter te besteden, namelijk via lokale Afrikaanse en Japanse organisaties. Hayashi en andere Afrika-experts hebben een voorstel: ze willen een Afrikaans-Japans Solidariteitsfonds oprichten dat onder zowel gouvernementeel als niet-gouvernementeel beheer komt. Zo’n Fonds kan ervoor zorgen dat het extra geld goed besteed wordt.

Veel mensen geloven dat de Afrikaanse landen geen hoge ontwikkelingsbudgetten kunnen absorberen omdat de armoede te groot is en de beheerscapaciteit te klein, zegt professor Minoru Obayashi, een econoom die aan het hoofd staat van de burgerorganisatie Tokyo International Conference on African Development (TICAD). Ons onderzoek wijst echter uit dat er op het lokale niveau veel getalenteerde mensen zijn die de hulp efficiënter kunnen besteden dan de overheid.

TICAD, één van de pioniers inzake Zuid-zuidsamenwerking, gelooft dat de samenwerking tussen lokale organisaties nodig is om de donormoeheid te doorbreken. Veel westerse landen verminderen hun hulp aan Afrika omdat ze vinden dat de overheidsdiensten te weinig resultaten boeken met hun geld. (MM/ADR)

Zie ook China ambieert leiderschap Zuiden (20 april)
http://www.ipsnews.be/categorieen/internaf.asp?idnews=5439