Japanse ecologen vragen milieu-ethiek op Rio+20

Nieuws

Japanse ecologen vragen milieu-ethiek op Rio+20

Suvendrini Kakuchi

11 juni 2012

Vooraanstaande Japanse ecologen vragen aandacht voor ‘milieu-ethiek’ tijdens Rio+20. Dit concept legt de verantwoordelijkheid inzake duurzame ontwikkeling nog meer bij de mens.

“(Milieu-)ethiek is gebaseerd op een concept dat mensen verantwoordelijk stelt voor het behoud van natuurlijke bronnen en biodiversiteit. Door de nadruk op dit aspect te leggen willen we ingaan tegen de prioriteit die economische groei op vorige Aarde-conferenties kreeg”, aldus Ryoichi Yamamoto, ontwikkelingsexpert en emeritus professor aan de Universiteit van Tokio.

Yamamoto voert campagne voor de oprichting van een intergouvernementele Ethische Raad voor een Ecologische beschaving.

De bedoeling is om een institutioneel kader te scheppen voor duurzame ontwikkeling in samenwerking met wetenschap, cultuur en religie.

Fukushima

De roep om een ethische benadering heeft aan belang gewonnen in Japan na de enorme ramp in Fukushima in maart 2011.

“De ramp heeft tot een herziening van het economische succes van Japan geleid. Ondanks de grote naoorlogse groei was de ramp een bittere les over de kwetsbaarheid van materiële rijkdom. Dit overtuigde het publiek ervan dat de bescherming van het milieu niet op de tweede plaats mag komen”, zegt Yamamoto.

De publieke steun voor kernenergie kende een fameuze dip: bijna 70 procent van de bevolking is tegen de heropstart van de nucleaire reactoren, die voor de ramp nog gezien werden als de spil van de ontwikkeling voor Japan.

Opiniepeilingen geven zelfs aan dat dreigende energietekorten weinig afbreuk doen aan de huidige afkeer tegen kernenergie.

De VN-duurzaamheidstop Rio+20, de twintigste verjaardag van de eerste VN-top over duurzame ontwikkeling, vindt volgende week plaats. Er wordt onderhandeld over een overgang naar een groene economie en het behoud van de biodiversiteit van onze planeet.