Jeugdbond voor Natuur en Milieu wenst Vlaanderen een duurzame toekomst

Nieuws

Jeugdbond voor Natuur en Milieu wenst Vlaanderen een duurzame toekomst

Jeugdbond voor Natuur en Milieu wenst Vlaanderen een duurzame toekomst
Jeugdbond voor Natuur en Milieu wenst Vlaanderen een duurzame toekomst

Annelies Roose/ Alma De Walsche

05 januari 2010

Vanmorgen hebben enkele jongeren van de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) een kerst- en nieuwjaarsgeschenk overhandigd aan de Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege.

In een draagtas waarop het logo van de jeugdbeweging prijkt vond ze de boeken Terra Reversa van Peter Tom Jones en Vicky De Meyere, en De Aarde Heeft Het Te Warm van Katrien Van Liempt. De JNM is twee weken geleden met zo’n 30 leden afgezakt naar de klimaattop in Kopenhagen om er actie te voeren voor een ambitieus, rechtvaardig en bindend klimaatakkoord.

Schade inhalen

“Dit cadeau heeft veel betekenis”, zegt Mathias Claeys-Bouuaert. “Hoewel voor en tijdens de klimaattop uit elke politieke mond weerklonk dat er dringend actie moest worden ondernomen om de klimaatverandering aan te pakken, is het Kopenhagen Akkoord een fiasco geworden. De JNM is er echter van overtuigd dat we heel wat van de opgelopen schade in Kopenhagen hier thuis kunnen inhalen, mits politieke moed van onze leiders.”

Actie in Vlaanderen

“In Kopenhagen werd niet gekozen voor een ambitieus klimaatbeleid, hoewel dit nochtans mogelijk was”, zegt Anton Christiaens. “Wij zijn vandaag naar hier gekomen om minister Schauvliege te tonen dat actie hier in Vlaanderen noodzakelijk en haalbaar is, ongeacht het feit of andere landen ook inspanningen leveren om de uitstoot terug te dringen. In Terra Reversa worden concrete, haalbare en betaalbare stappen naar voren gebracht om de transitie naar een duurzame samenleving te realiseren. Vandaag kan zelfs de grootste klimaatsceptische econoom niet meer ontkennen dat groene investeringen lonend zijn, zowel economisch als ecologisch. In een duurzame economie zit toekomst, meer zelfs: een duurzame economie ís de toekomst!”

Een andere mobiliteit

“Vlaanderen kiest er echter bewust voor om de logistieke toegangspoort van Europa te worden”, vult Maurits Vandegehuchte aan. “Door de manier waarop transport nu georganiseerd wordt, zal dit voor meer zwaar verkeer op de wegen zorgen en dus voor een nog grotere druk op de volksgezondheid en het milieu. Denk bijvoorbeeld maar aan de verbreding van de Brusselse ring, die op termijn enkel tot meer auto’s op de weg en dus tot een hogere uitstoot zal leiden. Wij willen minister Schauvliege vandaag oproepen om in deze problematiek rekening te houden met de opwarming van de aarde en zo visie en daadkracht te tonen. Honderden wetenschappelijke studies tonen immers de hoogdringende nood tot actie aan en schreeuwen om politieke bevestiging.”

Maatschappelijk draagvlak

“Begin december hebben de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in het Vlaams Parlement een overheidsrapport voorgesteld waarin te lezen stond dat de Vlaamse energievraag met een derde kan worden teruggedrongen tegen 2030. Minister Schauvliege heeft hier toen op gereageerd door te stellen dat de studie geen rekening houdt met het maatschappelijke draagvlak van energiereducerende maatregelen in Vlaanderen”, gaat Annelies Roose verder. “Eerst en vooral vinden we dat het net de voortdurende taak is van een minister van milieu om dit draagvlak te veranderen en zo pro-actief te werken in plaats van reactief kritiek te leveren. Ten tweede willen we de minister er op wijzen dat dit draagvlak wel degelijk bestaat en steeds groter wordt! Onlangs kwamen 15000 mensen op straat in Brussel met de duidelijke vraag naar onmiddellijk politiek leiderschap, en meer dan 1000 Belgen zijn naar de klimaattop gegaan in Kopenhagen om mee op te roepen voor ambitieuze en rechtvaardige maatregelen. Deze cijfers tonen overigens maar een fractie van de vele duizenden Belgen die bereid zijn hun levenswijze te veranderen maar hiervoor op een sterk politiek signaal wachten. In samenwerking met het hele Vlaamse middenveld zal de JNM het komende jaar dan ook werken aan de verdere uitbouw van dit draagvlak.”

Vlaanderen moet voortouw nemen

“Het mislukken van de klimaattop in Kopenhagen is te wijten aan het feit dat leiders niet de moed hebben gehad om de eerste stappen te zetten. Vlaanderen mag echter niet langer talmen en moet in 2010 het voortouw nemen. Op de volgende klimaattop in Mexico kan  een ambitieuze positie van Vlaanderen en België immers het verschil maken, omdat België in de tweede helft van 2010 voorzitter van de Europese Unie wordt. Als Vlaanderen daar het slechte voorbeeld toont zal elke oproep van minister Schauvliege aan de wereldleiders in Mexico hypocriet klinken en bijgevolg zal Europa ook nooit enig behaald resultaat kunnen claimen”, besluit Celestin Claeys. “Eind oktober heeft minister Schauvliege nog verklaard dat ze volledig achter de verklaring van de Europese Milieuraad staat waarin ondermeer gesteld wordt dat er nood is aan meer ambitieuze voorstellen inzake emissiereducties. Alle kaarten liggen dus op tafel om nu meteen in Vlaanderen in actie te schieten! We roepen minister Schauvliege dan ook op om van de 30 procent CO2 reductie die aanvankelijk door Europa werd vooropgesteld maar in Kopenhagen onder druk werd afgevoerd, terug een prioriteit te maken op de politieke agenda.”