Jongeren zien het weer zitten

Nieuws

Jongeren zien het weer zitten

Vesna Peric Zimonjic

12 maart 2003

Hun familie heeft geleden onder 10 jaar
repressie en dictatuur; hun ouders zitten aan de grond na jaren van
sancties en door de bombardementen die een einde maakten aan het conflict
om Kosovo; ze weten niet in hoeveel stukken hun land nog zal breken en hoe
het morgen zal heten; en toch heerst er optimisme onder de jongeren in
Servië. Volgens een recente enquête onder 1600 Serviërs tussen 15 en 25
vinden de meeste jongeren het leven in Servië niet slecht. 37 procent van
de ondervraagden beschrijft hun toekomst als goed, 12 procent kiest zelfs
voor schitterend. Slechts 17 procent antwoordde met 'matig' en 6 procent
met slecht. 28 procent zegt niet over de toekomst na te denken, wat
misschien ook wel hoopgevend is.

Veel Servische jongeren zijn blijkbaar niet erg aangeslagen door de
neergang van het voorbije decennium. Begin de jaren 90 behoorde Servië tot
de meest ontwikkelde regio’s in Oost-Europa. Maar toen kwam Slobodan
Milosevic aan de macht. De oorlogen die het vroegere Joegoslavië in stukken
reten, kostten 200.000 mensen het leven en dreven miljoenen inwoners op de
vlucht. Etnische conflicten, de ongebreidelde corruptie en de
internationale sancties deden de Servische economie in elkaar stuiken. De
val van Milosevic betekende niet het einde van de ellende. De
privatiseringen en de faillissementen van grote overheidsbedrijven hebben
de werkloosheid nog opgedreven.

Volgens de studie, die werd uitgevoerd door het Servisch ministerie van
Onderwijs, het Centrum voor Alternatieve Studies in Belgrado en het Zweedse
Proni-instituut, zou de helft van de Servische jongeren wel willen
emigreren als hun toekomst in eigen land in het water dreigt te vallen.
Maar dat is fors minder dan begin de jaren 90, toen driekwart van de
toenmalige jongeren aan vertrekken dacht. Meer dan 350.000 jonge Serviërs
voegden toen ook de daad bij het woord.

Intussen geeft nog maar één procent van de ondervraagden politieke motieven
op bij de vraag waarom ze het land zouden willen verlaten. De Servische
jongeren van nu denken vooral aan een beter betaalde baan en een
comfortabel leven.

De jonge generatie van heeft ook heel andere opvattingen over een geslaagd
beroepsleven. Terwijl de favoriete beroepen van hun ouders arts, advocaat,
leraar of wetenschappers zijn, dromen Servische jongeren van een carrière
in het zakenleven, het toerisme of de journalistiek.

Het gezinsleven lijkt heel belangrijk voor de Servische jongeren van
vandaag. Verwanten betekenden een belangrijke steun tijdens de
verschrikkingen van de oorlogen van de jaren 90, en ook de economische
crisis hield de jongeren thuis. Van de jonge Servische mannen leeft maar 9
procent alleen; de jonge vrouwen halen 14 procent. Amper acht procent van
de Serviërs die jonger zijn dan 25, is al getrouwd.

In vergelijking met een kleine enquête onder Servische jongeren uit 1985,
is de religiositeit verbazingwekkend toegenomen. Toen noemde maar 5,3
procent van de ondervraagden zich religieus, terwijl volgens de nieuwe
studie slechts 8,3 procent zich als niét religieus bestempelt. Ook dat kan
verklaard worden door de verschrikkingen van de oorlog.

Tags