“Jongeren zijn de echte ambassadeurs van de politiek”

Nieuws

“Jongeren zijn de echte ambassadeurs van de politiek”

“Jongeren zijn de echte ambassadeurs van de politiek”
“Jongeren zijn de echte ambassadeurs van de politiek”

Niels Timmermans

11 mei 2011

Jongeren en politiek: ze lijken een onverzoenbaar duo. Veel te saai, geen interesse en veel te traag, zijn enkele argumenten. Kras en de werking rond het voormalige Scholierenparlement bewijzen dat dit vooroordeel zeker niet geldt voor alle jongeren in de samenleving. Op 6 mei trok een delegatie jongeren naar het Vlaams parlement voor een debat over enkele moties rond het thema gezondheid, die in een slotzitting ook werden gestemd. De resultaten van de stemming werden overgemaakt aan de aanwezige politici.

Politieke verkleedpartijen

Vijfendertig jaar lang al probeert Kras middelbare scholieren warm te maken voor de politiek. Door een werking die de jongeren toestaat om zichzelf in te leven in rollen die ze toebedeeld krijgen, spreekt het project vele jongeren aan.

Na schooltijd verzamelen de leerlingen, die zich vrijwillig hebben opgegeven voor dit project, aan de schoolpoort en discussiëren ze onder elkaar over een jaarthema. De jongeren krijgen een rol, waarin ze zich zo veel mogelijk proberen in te leven en dat leidt tot hilarische situaties waarbij jongeren zelfs zo ver gaan dat ze zich verkleden. Want overtuiging is een belangrijk aspect in de politiek.

Elke rol levert een motie in, waarover de verschillende rollen vervolgens gezamenlijk debatteren en daarna de motie stemmen. Op de lokale slotzitting van de Krasgroep wordt er een algemene stelling geformuleerd. De stellingen van al de groepen over heel Vlaanderen en Brussel worden verzameld en dan wordt er bepaald welke thema’s tijdens de Overkoepelende Slotzitting (OSZ) in de Kamer, Senaat en het Vlaams Parlement in Brussel aan bod zullen komen.

Het fundamentele recht op gezondheid

Dit jaar koos jeugddienst Globelink het thema ‘gezondheid’ uit voor de vijfendertigste jaargang van Kras. Gezondheid is een meer dan actueel thema, want bijvoorbeeld de toegankelijkheid tot medicijnen is wereldwijd niet overal even vanzelfsprekend.

Ook in België kennen we redelijk wat problemen rond gezondheid. Voor ziektes zoals kanker zijn er nog steeds geen geneesmiddelen beschikbaar. Armoede zorgt er ook voor dat gezondheid vaak naar de tweede plaats verdrongen wordt en zorgt dus bijgevolg voor een hoger sterftecijfer. “We moeten ons bewust worden van de enorme kloof tussen arm en rijk, zowel in ons land als in de wereld”, aldus Bert Anciaux. Aids en het hiv-virus vormen nog steeds een belangrijke bedreiging voor de hedendaagse samenleving.

Onderzoek naar geneesmiddelen is en blijft dus een belangrijk aspect in onze strijd tegen deze ziektes. Maar ook de patiënt zelf mag niet vergeten worden. Bedrijven claimen maar al te vaak gezonde producten te leveren, die vaak maar deels of zelfs geen gezonde aspecten kennen.

Politici en jongeren zijn het eens op dat vlak: gezondheid is een fundamenteel recht dat nooit onze aandacht mag verliezen.

De echte politici achterna

Na een jaar van naarstig debatteren, trekken de deelnemers van Kras naar Brussel om hun mening in een groep met mededebattanten te delen. De jongeren kunnen kiezen om ingedeeld te worden in een van de commissies in het Vlaams Parlement, de Kamer of de Senaat. In die commissies bereiden ze een motie voor rond een van de stellingen die door de meerderheid bepaald werden. Ze krijgen ook de kans om naar de mening te polsen van verschillende politici en experts, die talrijk aanwezig zijn.

Dit jaar konden jongeren discussiëren met politici zoals Bert Anciaux (Sp-a), Mieke Vogels (Groen!) en Bart Laeremans (Vlaams Belang). Als experts waren ondermeer delegaties van Dokters van de Wereld, Artsen Zonder Grenzen, het Riziv, de Christelijke Mutualiteit, de Boerenbond en Sensoa aanwezig.

“De jongeren zijn eigenlijk de echte ambassadeurs van de politiek”, weet Wim Deheegher, vertegenwoordiger van Damiaanactie. Jongeren maken evenzeer kennis met het vermoeiende leven als politicus. “Chapeau aan de politici, dat ze dit dag in en dag uit doen, week na week,” klinkt het aan de kant van de jongeren.

Ook leerkrachten zijn enthousiast voor het project. “Ik doe dit al veertien jaar en nog ben ik het niet beu,” weet een leerkracht te vertellen. Politici zijn eveneens gewonnen voor het project. “Het is echt geweldig dat Kras al zo lang blijft doorgaan. Ik vind het knap dat zoveel jongeren dit vrijwillig doen,” aldus Mieke Vogels.

Op het einde van de OSZ worden de moties, die in de namiddag opgesteld zijn, gestemd door de jongeren. De Senaat stemt alle moties die uit de commissies van de Senaat afkomstig zijn, de Kamer alle moties die uit de Kamer afkomstig zijn en het Vlaams Parlement ook alle moties uit het Vlaams Parlement. Sommige jongeren komen hun motie, afkomstig uit hun commissie, nog een keer verdedigen voor de definitieve stemming. De stemming wordt geleid door een jongere, die de toestemming krijgt van de kamervoorzitter in kwestie. Dan is het aan de jongeren om te stemmen.

Resultaat en invloed

Jongeren liggen vooral wakker van de problematiek rond het aidsvirus, dat blijkt uit de stemming gehouden in de Kamer op het einde van de OSZ. Het voorstel om het aantal dodelijke slachtoffers door het virus te verminderen, werd op een algemeen ‘ja’ onthaald.

Beperkingen van hun watergebruik zien jongeren dan weer minder zitten. Het voorstel werd afgekeurd, want de deelnemers aan Kras vinden waarden als persoonlijke vrijheid zeer belangrijk. Verder vinden jongeren ondermeer dat gezondheidszorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk moet zijn.

De moties die op de OSZ worden gestemd zijn zeker geen maat voor niets. De beslissingen worden doorgespeeld aan de politici die het onderwerp op de politieke agenda kunnen zetten.

Kras en de enthousiaste deelnemers hielpen alvast een vooroordeel de wereld uit. Jongeren en politiek zijn geen vijanden.

Bekijk hier het videoverslag van de dag: