Joodse lobby in Canada wil strenger asielbeleid

Nieuws

Joodse lobby in Canada wil strenger asielbeleid

Paul Weinberg

05 februari 2013

Tegen haar liberale traditie in steunt de belangrijkste joodse lobby in Canada een strenger asielbeleid. Dat komt de belangengroep op felle kritiek te staan, ook in eigen rangen.

De 380.000 leden van de joodse gemeenschap in Canada hebben al bijna twee jaar een spreekbuis met het Centrum voor Israël en Joodse Zaken (CIJA). Die organisatie steunt nu de nieuwe en strengere Canadese asielwetgeving die al door organisaties als Amnesty International en de Canadese Raad voor de Vluchtelingen werd gelaakt.

De prominente joodse vluchtelingenarts uit Toronto, Philip Berger, vindt dat het CIJA de traditionele sympathie binnen zijn gemeenschap met mensen die onderdrukking ontvluchten op de helling zet. Hij verwijst naar de joden die in de jaren 1930 en 1940 uit nazi-Duitsland wegtrokken. De Canadese regering hanteerde toen het principe ‘geen enkele vluchteling is er één te veel’.

“Het wordt beetje bij beetje duidelijk dat het CIJA in feite een ramp is voor de joodse gemeenschap”, verklaart Berger aan IPS.

Discriminatie

Met de nieuwe Canadese asielwet krijgt de minister van Immigratie, Jason Kenney, meer macht om te bepalen welke landen “veilig” en “democratisch” zijn. Op basis daarvan kunnen aanvragen eenvoudig geweigerd worden. Hongarije komt op deze lijst voor, ondanks de berichten dat Boedapest er niet in slaagt zijn Roma-minderheid te beschermen tegen discriminatie en fysiek geweld.

Dat vinden sommige joodse organisaties, zoals het Holocaust-herdenkingscentrum van Montréal, verontrustend. “Mensen moeten toegang hebben tot een rechtvaardig asielsysteem. Er zijn landen die vluchtelingen genereren hoewel ze democratisch zijn en een verkozen regering hebben”, zegt de directeur van het Centrum, Alice Herscovitch.

Volgens Steve McDonald van het CIJA zorgt de nieuwe wet voor “aanzienlijke verbeteringen voor de veiligheid van Canadezen”, ontmoedigt ze mensenhandel en maakt ze snel komaf met ongegronde asielaanvragen. Daarom wil zijn organisatie zich niet scharen achter de oproep van andere om Hongarije van de lijst te schrappen.

De belangengroep heeft er volgens McDonald ook tevergeefs bij de Canadese regering op aangedrongen om haar beslissing om medische hulpverlening voor vluchtelingen uit zogenaamd veilige landen terug te schroeven, te herzien.

Maar dat gaat niet ver genoeg voor Berger. “Het CIJA moet het voortouw nemen in deze kwestie. Ze weten maar al te goed wat er gaande is. Ze zijn zo gebonden aan de conservatieve regering dat ze niet langer optreden als onafhankelijke organisatie die de echte belangen en standpunten van de joodse gemeenschap verdedigt.”

Holocaust

Volgens Reg Whitaker, emeritus hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit van Victoria, is de belangengroep opvallend meer pro-Israël geworden. Hij meent dat het CIJA door enkele machtige donoren in het leven werd geroepen naar het evenbeeld van de agressieve joodse lobby in Washington.

“In het verleden werd de joodse zaak door een waaier aan organisaties behartigd. Nu zitten ze samen onder een koepel die de joodse belangen verwart met de Israëlische, meer bepaald die van de conservatieven in Israël. De keerzijde van de medaille is dat elke kritiek op de Israëlische regering als antisemitisch wordt bestempeld”, aldus Whitaker.

Bernie Farber, de voorzitter van het oude Canadese Joodse Congres, dat later opging in het CIJA, wil zich niet wagen aan kritiek op de organisatie. “Het CIJA kwam met enkele steunbetuigingen aan de Roma op de proppen. Volgens sommigen was dat signaal niet sterk genoeg, volgens anderen had het er beter over gezwegen. Het is eigen aan de joodse gemeenschap om een aantal verschillende opinies te hebben.”

Farber houdt ook vol dat joden en Roma-groepen een bijzondere historische band hebben omdat ze beide het mikpunt waren van de Holocaust in Europa. Hij herinnert aan de legale en menselijke middelen die zijn organisatie in het verleden heeft geïnvesteerd aan de Roma in Canada.

Belastingbetalers

Steve McDonald verdedigt het CIJA. “Bijna altijd nemen we een standpunt in dat door enkelen binnen de verscheiden joodse gemeenschap in Canada niet wordt gedeeld. We zijn van mening dat we eerder moeten streven naar eenheid over wat we doen dan naar uniformiteit in standpunten.”

Intussen laat de Canadese regering grote reclameborden optrekken in de Hongaarse stad Miskolc, waar veel leden van de Roma-gemeenschap wonen.

“Bijna alle Hongaarse asielaanvragen zijn ingetrokken door de asielzoekers zelf of zullen ongegrond worden verklaard door de onafhankelijke Raad voor Immigratie en Vluchtelingen”, stelt Alexis Pavlich, woordvoerder van de Canadese minister Jason Kenney in een interview met The Toronto Star.

“Canadezen tolereren niemand die ons systeem wil misbruiken om zich onterecht in ons land te vestigen op de kap van de belastingbetalers.”