Jordanië en Syrië lobbyen voor Gaza

Nieuws

Jordanië en Syrië lobbyen voor Gaza

Andries Tiels

07 januari 2009

Zowel Jordanië als Syrië zijn bekommerd om hun Arabische broeders in Gaza en proberen het conflict via de diplomatieke weg tot bedaren te brengen.

De koning van Jordanië, Abdullah II, wendde zich in de eerste plaats tot de VN Veiligheidsraad met de vraag het Israëlische geweld een halt toe te roepen. Hij benadrukte de nadelige gevolgen die de agressie kan hebben in de regio. Ook vertolkte hij de woede en de bezorgdheid van het Jordaanse volk over de humanitaire toestand in Gaza. Later had koning Abdullah een ontmoeting met een EU-delegatie om te bespreken hoe de internationale gemeenschap Israël kan stoppen.
De Koningin van Jordanië, Rania, liet zich ook niet onbetuigd. Zij stelde op een persconferentie dat “de Universele Verklaring van de Mensenrechten blijkbaar niet zo universeel is. Of zijn de mensen in Gaza misschien geen mensen als dusdanig, want dezelfde “universele” rechten niet waardig?” Ze voegde eraan toe dat onze menselijkheid onvolledig is wanneer kinderen, los van hun nationaliteit, slachtoffer worden van militaire operaties.

Syrië, officieel in staat van oorlog met Israël, heeft de vredesonderhandelingen met Israël stilgelegd. “Hoe kunnen we over vrede onderhandelen bij dergelijk agressievertoon,” opperde de minister van Buitenlandse Zaken al-Moallem.
Het vertrouwen van Syrië in de VN Veiligheidsraad is ver zoek. De Verenigde Staten beschikken er over een vetorecht, waardoor geen enkele resolutie aangenomen kan worden die Israël aan banden legt, beweert minister al-Moallem. Dit wantrouwen is wederzijds, Syrië staat immers op de zwarte lijst van de Amerikanen als vermeende sponsor van terreur.
Om de internationale druk op te voeren richt de president van Syrië, Bashar al-Assad, zich tot de Arabische wereld. Hij roept op dringend een Arabische top te houden. Dinsdag stond een onderhoud met de Franse president Sarkozy op zijn agenda.
Minister van Buitenlandse Zaken al-Moallem zocht in een gesprek met de Turkse president Abdullah Gul naar manieren om tot een onmiddellijk staakt-het-vuren te komen, een terugtrekking van de Israëlische bezettingstroepen uit de Gazastrook en een opheffing van de grensblokkades te bekomen.

Naast de diplomatieke activiteit zijn er ook humanitaire acties opgestart om aan het leed tegemoet te komen. Syrische en Jordaanse liefdadigheidsorganisaties sturen dagelijks hulpkonvooien naar de Gazastrook. Er waren twijfels of de grenzen opengesteld zouden worden voor de humanitaire hulp. Het Syrische Arabische Rode Kruis meldt echter dat al twee van hun konvooien Gaza bereikt hebben. Zij brengen voedsel en medicijnen voor de Palestijnse bevolking. Die zijn beide schaars doordat Israël en Egypte de grensovergangen al 18 maand blokkeren.