Kabinet Ontwikkelingssamenwerking: de 0,7 moet een verplichting zijn

Nieuws

Kabinet Ontwikkelingssamenwerking: de 0,7 moet een verplichting zijn

Kabinet Ontwikkelingssamenwerking: de 0,7 moet een verplichting zijn
Kabinet Ontwikkelingssamenwerking: de 0,7 moet een verplichting zijn

Inès Aoun

16 juni 2010

MO* stelde aan de vooravond van de top van de Europese Raad in Brussel enkele vraagjes aan Antoine Evrard, kabinetsmedewerker van minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel en coördinator van de multilaterale cel Europese Unie. Jozefien Van Damme, coördinatrice Multilateraal op het kabinet, analyseerde de conclusie van de Europese Raad

Zal Europa zijn engagement (bijvoorbeeld 0,7% van het Europese BNP) kunnen nakomen?

Antoine Evrard: De top van de Europese Raad gaat natuurlijk over veel meer dan alleen maar de Millenniumdoelstellingen. Het zal voor een groot deel gaan over Europa 2020. Maar we zullen ook bespreken welk standpunt we zullen innemen op de top in New York. Voor ons is die 0,7 procent geen probleem. België heeft deze doelstelling al gehaald. Maar voor andere lidstaten zal dit waarschijnlijk moeilijker zijn.  (nvdr: de Belgische bijdrage voor ontwikkeling steeg van 0,43 procent in 2007 tot 0,55 procent in 2009. Het blijft onzeker of België in 2010 en de komende jaren de beloofde 0,7 procent van zijn bruto nationaal inkomen zal uitgeven. Om de 0,7 procent-doelstelling te halen moet België dit jaar 2,393 miljard euro besteden, ruim een half miljard meer dan in 2009.)
Josefien Van Damme: ‘De Europese Raad herbevestigt in deze conclusie de belofte om tegen 2015 0.7 procent van het BNP te besteden aan ontwikkelingshulp. Ze roept ook andere donoren op– zeker de nieuwe partners- om  hun niveau van inspanning op te trekken naar dat van de Europese Unie. Elk lid van de Unie wordt uitgenodigd om verslag uit te brengen over hun geleverde inspanningen. De Europese Raad maakt hierover elk jaar een rapport op. Maar in de conclusie wordt wel toegegeven dat men de 0,56 procent in 2010 niet zal halen.

Hoe moeten de Millenniumdoelstellingen gerealiseerd worden? Is minster Michel voorstander van bindende afspraken en controlemechanismes om na te gaan of de lidstaten hun beloftes nakomen?

Antoine Evrard: Ja, België is hier zeker voorstander van. Wij vinden dat we in België verplicht zijn om die 0,7 procent te halen. Dus België pleit voor een controlemechanisme. Maar het zal er niet van komen want andere landen zouden kunnen dwarsliggen. Er zijn niet veel landen die bindende afspraken willen. En landen die het wel willen, hebben de de 0,7 procent al gehaald. De andere landen zijn bezorgder over de eigen financiële toestand van hun land. Maar idealitair zou er een controlemechanisme moeten komen.
Josefien Van Damme: ‘De conclusie van de Europese Raad is eigenlijk maar een afgezwakte versie van wat oorspronkelijk werd voorgesteld. Nu gaat het om een open uitnodiging aan de lidstaten om hun vorderingen te communiceren terwijl wij eigenlijk een soort peerreview wilden. De lidstaten zouden dan in het Europese parlement publiekelijk moeten rapporteren of ze hun doelstellingen hebben gehaald. Ook het voorstel om de doelstelling van 0.7 procent in te schrijven in de nationale wetgeving, zoals België heeft gedaan, staat ook niet in de conclusie. Het gaat dus om een afgezwakte versie, maar het is goed dat ze zich opnieuw geëngageerd hebben om de tegen 2015 de 0.7 procent te halen.’