Kamelenmelk voedingsbron bij uitstek voor woestijnbewoners

Nieuws

Kamelenmelk voedingsbron bij uitstek voor woestijnbewoners

Nele Vandersteen

01 juni 2007

Vandaag wordt wereldwijd Wereldmelkdag gevierd. Dierenartsen Zonder Grenzen (DZG) maakt daarvan gebruik om de onmisbare rol van melk in de menselijke ontwikkeling in de kijker te plaatsen. 'Vooral in ontwikkelingslanden, waar melk een belangrijke supplementaire voedselbron is, is het voor de bevolking belangrijk dat er genoeg en goede melk geproduceerd en verhandeld wordt', zegt An Kokken van DZG.

Dierenartsen Zonder Grenzen is een ngo die projecten in Afrika beheert en ondersteunt ter bevordering van de veeteelt. DZG wil de ondervoeding en armoede in de ontwikkelingslanden terugdringen, door de gezondheid van het vee te verbeteren.

Gezondheid van de dieren

‘In de meeste ontwikkelingslanden zijn mens en dier onlosmakelijk met elkaar verbonden. Koeien, kamelen, geiten en kippen voorzien de bevolking van essentiële voedingselementen. De gezondheid van de mensen hangt er samen met de gezondheid van de dieren. Bij de oprichting van DZG zei de plaatselijke bevolking zelf tegen medewerkers van UNICEF (het kinderfonds van de Verenigde Naties): “Het heeft geen zin om kinderen te vaccineren zonder de gezondheid van de dieren aan te pakken. Als de dieren ziek zijn, worden de kinderen ook ziek” ’, zegt Kokken.
DZG beheert achttien programma’s in tien Afrikaanse landen: Burkina Faso, de Comoren, Kenia, Mauretanië, Mali, Niger, Rwanda, Soedan, Congo en Oeganda.
‘Onze taak bestaat erin om de dieren gezond te houden, zodat hun vlees en hun melk, waarvan de plaatselijke bevolking leeft, ook gezonder is. Daarnaast leiden we lokale dierenartsen op, zodat ze nadien andere dierenartsen kunnen opleiden en de lokale boeren kunnen informeren over dierlijke productie, diergezondheid en de organisatie van veehandel. Ons doel is om binnen enkele jaren overbodig te zijn’, aldus Kokken.

Kamelenmelk

In woestijngebieden is kamelenmelk vaak de enige beschikbare voedingsbron. Kamelenmelk is rijk aan vitamine C, vitamine B, ijzer en onverzadigde vetzuren. Voor de woestijnbewoners, die nauwelijks over groenten en fruit beschikken, is het een onontbeerlijke voedingsbron.
Een kameel geeft doorgaans vijf liter melk per dag. Volgens DZG zou dit aantal tot twintig liter kunnen stijgen, wanneer het voedsel voor de dieren, hun dagelijkse verzorging en de dierendeskundige zorgen verbeteren. Verse kamelenmelk kan naast voedsel ook extra geld opleveren voor de nomaden die over weinig andere inkomstenbronnen beschikken, zegt de organisatie.
‘Commercialisering van kamelenmelk is mogelijk en het gebeurt momenteel al in bepaalde Afrikaanse landen. Maar het handelsnetwerk moet nog meer uitgebreid worden, zodat de nomaden en boeren weten waar ze met hun melk terecht kunnen. Omwille van de grote uitgestrektheid van de woestijngebieden, is dat helemaal niet vanzelfsprekend. Meehelpen aan de uitbouw van die netwerken, is ook een taak van DZG’, zegt Kokken.
Naast kamelenmelk gebruikt men in Afrika ook melk van koeien, geiten, ezels, paarden en schapen. Hoewel koemelk wereldwijd de meest verbruikte melk is, produceert Afrika maar vijf procent van de internationale koemelk. Wat schapen- en geitenmelk betreft, vertegenwoordigt Afrika twintig procent van de wereldproductie, zegt DZG.