'Kanaal zal milieu in Nicaragua grote schade toebrengen'

Nieuws

'Kanaal zal milieu in Nicaragua grote schade toebrengen'

'Kanaal zal milieu in Nicaragua grote schade toebrengen'
'Kanaal zal milieu in Nicaragua grote schade toebrengen'

José Adán Silva (IPS)

31 maart 2015

De bouw van een enorm kanaal tussen de Atlantische en Grote Oceaan zal het milieu in Nicaragua grote schade toebrengen, zeggen milieuorganisaties. De bouwheer geeft toe dat er langs het tracé nieuwe diersoorten zijn ontdekt.

Het Britse bedrijf Environmental Resources Management (ERM) ontdekte langs het kanaaltracé nieuwe dier- en plantensoorten, onder meer twee nieuwe amfibiesoorten in het bekken van de rivier Punta Gorda, aan de zuidelijke kust van de Caraïbische Zee.

Volgens Alberto Vega van ERM werden ook 213 nieuwe archeologische sites ontdekt.

ERM deed het onderzoek in opdracht van het Chinese Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND Group), dat de concessie voor de bouw van het kanaal heeft. De studie moest de biologische gemeenschappen langs het tracé documenteren en soorten en zones signaleren die bijzondere maatregelen vereisten.

278 kilometer lang

De geraamde kostprijs is meer dan 50 miljard dollar.

De werken gingen in december vorig jaar van start. Het 278 kilometer lange, 520 meter brede en tot 30 meter diepe kanaal moet tegen eind 2019 de Atlantische en de Grote Oceaan met elkaar verbinden.

De geraamde kostprijs is meer dan 50 miljard dollar.

Eind april moet de milieu-impactstudie klaar zijn, zegt Telémaco Talavera van de Nicaraguaanse Comisisie voor het Grote Interoceanische Kanaal. ‘De onderzoeken worden uitgevoerd met de beste technologie door een bedrijf dat internationaal leider is op dit vlak, ERM, en door een team van experten uit de hele wereld die werden aangenomen om een volledig rapport over de milieu-impact en de mitigerende maatregelen op te stellen.’

Soerfm (CC BY-SA.0)

De voorgestelde routes in 2013. De bouw van de tweede route van boven is begonnen in 2014.

Soerfm (CC BY-SA 3.0)

Grote schade

Volgens Víctor Campos van het Humboldt-centrum, een Nicaraguaanse organisatie, blijkt uit de voorlopige HKND-documenten dat het kanaal grote schade zal toebrengen aan het milieu, vooral aan het Cocibolcameer, dat het kanaal over ruim 100 kilometer doorkruist.

Het meer, dat ruim 8000 vierkante kilometer beslaat, is de op een na grootste zoetwaterbron van Latijns-Amerika, na het Maracaibomeer in Venezuela.

Zelfs HKND geeft toe dat het tracé gevolgen zal hebben voor beschermde natuurgebieden met bedreigde diersoorten, zegt Campos.

Baggeren

De Cocibolcagroep, een platform van meer dan tien milieuorganisaties, vreest schade aan de Caraïbische kust.

Het tracé bedreigt een deel van de natuurreservaten Cerro Silva en Indio Maíz. Beide reservaten maken deel uit van de Meso-Amerikaanse Biologische Corridor, waar onder meer rode en groene ara’s, arenden, tapirs, jaguars, slingerapen, miereneters en zwarte hagedissen leven.

Samen met de reservaten Bosawas en Wawashan zijn Indio Maíz en Cerro Silva goed voor 13 procent van de wereldwijde biodiversiteit en 90 procent van de fauna en flora van het land.

De Cocibolcagroep, een platform van meer dan tien milieuorganisaties, vreest schade aan de Caraïbische kust, onder meer in Booby Cay, door Birdlife International erkend als een habitat voor zeevogels, schildpadden, vissen en koralen. De groep wijst op de nefaste gevolgen van het baggeren voor de aanleg van havens, het omwoelen van duizenden tonnen sedimenten en het gebruik van explosieven om door de rotsachtige bodem te gaan.

Apocalyptische theorieën

Aan de kant van de Grote Oceaan zal het kanaal uitmonden in Brito, op 130 kilometer ten westen van Managua. Waar zich nu een strand bevindt waar zeeschildpadden eieren leggen, komt een diepzeehaven.

Telémaco Talavera verwerpt de ‘apocalyptische theorieën’ over milieuschade. Hij geeft toe dat er een impact zal zijn maar ‘die zal duidelijk afgebakend zijn, waardoor we de schade zullen kunnen opvangen.’

Volgens Talavera heeft HKND ook advies gevraagd aan organisaties als de Ramsarconventie, de Unesco, de Internationale Unie voor Natuurbehoud en Birdlife ‘over de haalbaarheid van mitigerende en compenserende maatregelen.’