"Kans op bindend klimaatakkoord is miniem" (EU)

Nieuws

"Kans op bindend klimaatakkoord is miniem" (EU)

Mehmet Koksal

24 maart 2011

De kans dat er op de volgende VN-klimaatconferentie, eind dit jaar in Durban, een bindend akkoord uit de bus komt, is miniem. Dat zei Artur Runge-Metzger, hoofdonderhandelaar voor de Europese Commissie, tijdens een presentatie over de transitie naar een CO2-arme Europese economie tegen 2050.

Runge-Metzer zei dat “de internationale context momenteel te moeilijk is om een wettelijk bindend akkoord te bereiken in Durban. We moeten ons vooral concentreren op het realiseren van de beloftes die de landen in Cancun gedaan hebben.”
De Europese hoofdonderhandelaar herhaalde dat Europese Unie de intentie heeft haar uitstoot met 80 tot 95 procent te verminderen tegen 2050 en dat de omschakeling naar een CO2-arm economiemodel in alle sectoren (industrie, transport, constructie en landbouw) belangrijke investeringen impliceert.

“De Europese economie is met 40 procent gegroeid en de Europese uitstoot is al met 16 procent gedaald, Europa is goed gestart om zijn doelstelling tegen 2020, een vermindering met 20 procent, te halen, maar we rekenen vooral op een mondiale aanpak om de klimaatopwarming tegen te gaan. De problemen zijn enorm, we moeten tegelijk negen miljard mensen voeden in 2050, de ontbossing aftemmen, de biodiversiteit tegengaan, de productie van groene energiebronnen opvoeren en de broeikasgassen verminderen.”

Onomkeerbare veranderingen

De laatste wetenschappelijke onderzoeken geven aan dat de temperatuur wereldwijd tot 4 procent dreigt te stijgen tegen 2100 als de industrielanden geen actie ondernemen om de gevolgen van de klimaatwijziging tegen te gaan. “Een temperatuurstijging met meer dan 2 procent wereldwijd zal onomkeerbare veranderingen in het mondiale evenwicht veroorzaken (een stijging van de zeespiegel, een vermindering van de landbouwproductie, de verdwijning van bepaalde soorten…)”, zei Tibor Farago, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Szent Istvan (Hongarije) en voormalig Hongaars onderhandelaar in het VN-klimaatpanel (IPCC).

“In tegenstelling tot andere milieuproblemen zoals de verzuring of de aantasting van de ozonlaag is de politieke reactie op de klimaatverandering veel trager geweest, om diverse redenen. Vaak werd het gebrek aan wetenschappelijke zekerheid naar voren geschoven om de nodige maatregelen tegen de klimaatopwarming te vertragen. Vandaag is dat argument niet langer waterdicht, de acties die ondernomen moeten worden impliceren een grondige verandering van ons economisch systeem aangezien ze gevolgen hebben voor de sleutelsectoren van onze sociaaleconomische ontwikkeling.”