Kastesysteem speelt Indiërs nog steeds parten

Nieuws

Kastesysteem speelt Indiërs nog steeds parten

David Verhelst

15 februari 2011

Hoewel het kastesysteem in India formeel is afgeschaft, kwam het in Tamil Nadu toch weer tot een treffen tussen Dalits en de Reddiars, een hogere klasse van landeigenaars, boeren en handelaars. Aanleiding voor het conflict was een discussie over de begraafplaats.

In het Tamil Nadu dorp in kwestie, in het zuidoosten van India, waar het tot een rel kwam, zijn meerdere begraafplaatsen. De hogere kaste beschouwt de begraafplaats bij de kerk als hun begraafplaats. De Dalits hielden echter voet bij stuk en begroeven toch twee van hun doden op die begraafplaats.

In de 175-jarige geschiedenis van de christelijke gemeenschap hebben de Dalits altijd het onderspit moeten delven. In de dagelijkse werking hebben ze niets te zeggen en ze mogen zelf niet voorlezen in de kerk. Tijdens de jaren ’90 begonnen ze deze discriminatie aan te vechten. De juridische veldslag zorgde ervoor dat de kerk bijna tien jaar zijn deuren moest sluiten tot er in 2006 een akkoord werd bereikt.

Dalits zijn tweederangsburgers

Het kastesysteem maakt als sinds de oudheid een integraal deel uit van de Indische maatschappij. De grondwet van 1948 maakte daar officieel een einde aan, maar toch blijven de verschillen bestaan en spelen ze nog een aanzienlijke rol zelfs bij niet-hindoes. De Dalits of kastelozen die vroeger de ergste werken mochten opknappen zijn in vele gevallen nog tweederangsburgers.

De regering probeert die door positieve discriminatie weg te werken, maar de programma’s zijn zeer omstreden. In de steden begint geld een belangrijkere rol te spelen dan kaste, maar op het platteland verandert er weinig. De programma’s zijn veelal enkel gericht op de Dalits die vroeger en nu nog vaak ook de meeste vieze werkjes opknappen. Mensen uit de Sudra, de kaste net boven de Dalits, vallen daarbij meestal uit de boot.

De hoop dat westers kapitalisme de verschillen zou oplossen, is voorlopig tevergeefs. De Indische economie is dankzij een bloeiende technologiesector een succesverhaal. De meeste banen gaan echter nog altijd naar mensen uit de hogere kasten. Dat komt in de eerste plaats doordat de lagere veel minder toegang hebben tot de betere opleidingen. Als ze dan toch door de mazen van het net glippen, zijn zij vaak het Engels niet machtig. Daarbij komt ook nog dat de achternaam vaak de kaste verraadt. Daardoor kunnen ze nog eens het slachtoffer zijn van de heersende discriminatie tegen lagere kasten. Er werken uiteraard wel Dalits in de technologiesector, maar dat zouden er volgens de ‘Wallstreet Journal’ maximaal 100 000 zijn, en op een miljard Indiërs is dat bijna een te verwaarlozen groep.