“Katrina-slachtoffers wonen op arsenicum”

Nieuws

“Katrina-slachtoffers wonen op arsenicum”

Julia Spurzem

09 december 2005

Volgens Amerikaanse milieuorganisaties liet wervelstorm Katrina modder achter met gevaarlijk hoge waarden arsenicum en andere giftige stoffen. Het Milieuagentschap van de Amerikaanse overheid (EPA) ontkent op basis van eigen testen dat de bewoners reden hebben om ongerust te zijn.

Eind september en begin oktober voerden twee Amerikaanse bedrijfjes voor milieuconsultancy, Altamont Environmental Inc en Subra Compagny, bodemtests uit op 33 plaatsen in Louisiana, Alabama and Mississippi. Toen het water van orkaan Katrina zich terugtrok, bleef modder over. De Sierra Club en drie andere Amerikaanse milieuorganisaties maakten zich ongerust over de samenstelling.

De testen toonden aan dat vele locaties hogere concentraties arsenicum bevatten dan de officiële veiligheidsnorm. Op een plek in Alabama, aan Bay Bridge, zat zelfs honderd keer arsenicum in de bodem dan wat het Milieuagentschap van de Amerikaanse overheid (EPA) als veilig beschouwt. Arsenicum kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder maag- en darmirritatie, schade aan de bloedvaten, huidproblemen en problemen van het zenuwstelsel.

Ook andere zware metalen waaronder barium, chroom, lood en kwik werden in hoge concentraties gevonden. Daarenboven bleek de modder op veel plaatsen ook erg veel salmonella en andere bacteriën te bevatten die voedselvergiftiging kunnen veroorzaken.

De test aan de lagere school DeLisle in Harrison County, Mississippi detecteerde dubbel zoveel arsenicum dan de EPA-norm. De hoeveelheden barium, chroom, lood en kwik bleven binnen de toegelaten waarden, maar volgens de onderzoekers versterkt hun aanwezigheid de giftigheid van de modder. Het sediment komt waarschijnlijk van Dupont, de nabijgelegen chemische fabriek die destijds onder water stond. Momenteel lopen zo’n 1200 leerlingen school in tijdelijke gebouwen aan de lagere school, omdat hun eigen klaslokalen teveel schade opliepen.

Wilma Subra van Subra Compagny is bezorgd dat er weinig wordt gedaan om de chemicaliën op te ruimen. Volgens haar volstaat het niet te wachten tot de regen ze wegspoelt. Bij de overheidsagentschappen denken ze dat omdat de modder opgedroogd is, de bacteriën dood zijn. Maar dat is hier niet het geval. Als mensen in hun tuin en door de straten lopen, ademen ze partikels in met bacteriën die nog steeds levensvatbaar zijn. De enige oplossing is de modder af te graven, zegt ze.

We zullen acute gevolgen hebben, zegt ook dr. Peter L. deFur van Environmental Stewardship Concepts, een ander consultancybedrijf dat gelijkaardig milieuonderzoek verricht. Hij verwijst naar problemen op korte termijn zoals huidinfecties en ademhalingsproblemen, maar sluit ook langetermijngevolgen niet uit, vooral bij kinderen en arbeiders die de orkaanschade opruimen. Sommige recente studies suggereren bijvoorbeeld een verband tussen langdurige blootstelling aan arsenicum en lagere IQ-waarden.

Het onderzoeksrapport van Altamont Environmental Inc bevestigt de besmettingen, maar merkt wel op dat de studie te beperkt is om in te schatten hoe groot de totaal besmette oppervlakte is.

Het EPA van zijn kant heeft sedimenten getest op meer dan 430 plaatsen in New Orleans alleen. Volgens het overheidsagentschap zijn de hoeveelheden zware metalen in de meeste gevallen vergelijkbaar met de concentraties van voor de komst van Katrina en met andere stedelijke gebieden doorheen de VS.

De milieuactiegroepen die opdracht gaven tot de studie willen dat mensen die terugkeren naar huis beschermende kledij, handschoenen en mondmaskers moeten krijgen en dat oudere mensen, kinderen en zwangere vrouwen ervoor moeten zorgen dat ze niet bij de plekken komen waar modder werd afgezet. Ze bevelen scholen in de regio aan om nieuwe filters op de airconditioning te zetten, als dat sinds Katrina nog niet is gebeurd. (ADR)