Kazachstan krijgt na 70 jaar weer wilde tijgers

Zeventig jaar nadat de tijger is uitgestorven in Kazachstan, worden de dieren weer geïntroduceerd in hun historische habitat. Het land krijgt daarvoor hulp van het Wereldnatuurfonds.

De Kazachse overheid heeft aangekondigd dat ze de tijger opnieuw wil uitzetten in het Ili-Balkhashbekken. Samen met het Wereldnatuurfonds (WWF) is een reïntroductieplan uitgewerkt.

De tijgerpopulaties liepen de voorbije eeuwen over de hele wereld sterk terug, van 100.000 tot 3890 in 2016 – een daling met 96 procent. In Centraal-Azië is de tijger al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw volledig verdwenen, door verlies van habitat en stroperij.

Kazachstan heeft zich voorgenomen een nieuw natuurreservaat af te bakenen in het zuidwesten van de regio om het woud aan de rand van het Balkhashmeer te herstellen.

Het WWF juicht het Kazachse plan toe. Als het lukt, wordt Kazachstan het eerste land in Centraal-Azië dat met succes de tijger terug naar Centraal-Azië brengt. Maar zover is het nog niet: om het plan te doen slagen, moet Kazachstan ook het enorm woudgebied herstellen dat deel uitmaakt van het historische leefgebied van de tijger.

Het land heeft zich voorgenomen een nieuw natuurreservaat af te bakenen in het zuidwesten van de regio om het woud aan de rand van het Balkhashmeer te herstellen. Dat reservaat moet het bestaande wild beschermen en de populaties van prooidieren doen groeien.

WWF staat de Kazachse overheid bij met knowhow, maar helpt ook in de strijd tegen stroperij, de opleiding van parkwachters en de dialoog met de lokale bevolking.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3277   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift