Keniaanse president wil middelbare school gratis maken

Nieuws

Keniaanse president wil middelbare school gratis maken

Nele Vandersteen

03 mei 2007

Tijdens zijn één mei-toespraak beloofde de Keniaanse president Mwai Kibaki de meer dan 4000 publieke middelbare scholen van het land gratis te maken. 'Vanaf januari 2008 zal de regering de onderwijskosten van alle publieke middelbare scholen betalen. Dat zal 63 miljoen dollar kosten', zei hij.

De onderwijskosten -geld dat aan boeken en ander didactisch materiaal gespendeerd wordt- zullen vanaf 2008 door de regering betaald worden. Andere kosten zoals onder andere het inschrijvingsgeld, het uniform en voedsel moeten wel nog door de ouders betaald worden.
‘Dit zal het kostenplaatje voor de ouders aanzienlijk verminderen’, zei Kibaki. Hij voegde er ook aan toe dat de overgang van de lagere school naar de middelbare school op die manier voor meer kinderen haalbaar wordt. ‘Het voorstel ligt in de lijn van de regeringsverklaring om de basiseducatie uit te breiden van acht naar twaalf jaar’, zei hij.

Gratis basisonderwijs

In 2003 zorgde de regering van Kibaki ook al voor gratis basisonderwijs. Daardoor konden bijna twee miljoen kinderen, voor wie basiseducatie voordien niet tot de mogelijkheden behoorde, naar school gaan.
Als zowel het basisonderwijs als het middelbaar onderwijs gratis is, zal het voor veel Keniaanse kinderen gemakkelijker zijn om langer naar school te gaan. Dat is goed nieuws voor Kenia, dat tegen 2030 een ontwikkeld land wil zijn, en voor de realisatie van de internationale millenniumdoelstellingen tegen 2015, waarvan universele basiseducatie er één is.
Naast het betalen van de onderwijskosten, wil de Keniaanse regering meer technische opleidingen organiseren in de middelbare scholen. In technische opleidingen leren de jongeren vaardigheden waarmee ze gemakkelijker werk kunnen vinden als ze de school verlaten, zei Kibaki.
Ook in het hoger onderwijs wil Kibakiveranderingen doorvoeren om de kwaliteit te verbeteren en de toegankelijkheid te vergroten. Hij beloofde de details van die veranderingen weldra bekend te maken.

Tevreden leerkrachten

De leerkrachten van de middelbare scholen zijn tevreden over het voorstel van de president, maar ze staan voorlopig sceptisch tegenover de implementatie ervan. Daarom roepen ze de minister van Onderwijs, George Saitoti, op om zo snel mogelijk samen te bekijken op welke manier de veranderingen het beste doorgevoerd kunnen worden.
‘De minister van Onderwijs moet nu snel handelen en een vergadering met ons organiseren zodat we kunnen plannen op welke manier we het beste te werk gaan bij de invoering van het nieuwe voorstel’, zei Peterson Muthathai, de voorzitter van de Associatie van de Keniaanse Directeurs van de Middelbare Scholen. ‘Dit is een voorstel waarop we al lang wachten, maar het succes ervan zal afhangen van hoe goed we ons huiswerk doen alvorens we aan de slag gaan.’
Volgens politieke analisten heeft Kibaki het voorstel nu, in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in december, gedaan om zijn politieke tegenstanders, die al verklaard hadden werk te willen maken van gratis middelbaar onderwijs, een stap voor te kunnen zijn.