Khartum legt zich nu toch neer bij VN-resolutie

Nieuws

Khartum legt zich nu toch neer bij VN-resolutie

Joyce Mulama

01 augustus 2004

De Sudanese ambassadeur in Ethiopië heeft zaterdag verrassend aangekondigd dat zijn land zich toch zal houden aan de resolutie die de VN-veiligheidsraad vorige week goedkeurde. De VN dreigen met sancties wanneer Khartum er niet in slaagt binnen 30 dagen de Arabische Janjaweed-milities te ontwapenen die in de Darfur-regio de zwarte bevolking op de vlucht jagen. Eerder had Khartum ermee gedreigd zich “op Iraakse wijze” te verzetten tegen elke inmenging in een “binnenlandse aangelegenheid”.

“Sudan is niet blij met deze resolutie, maar we moeten ze aanvaarden en omzetten”, zo verklaarde ambassadeur Osman Elsayed in Addis Abeba op een haastig geïmproviseerde persconferentie. Volgens Elsayed zouden de “vijanden van Sudan niet aarzelen om maatregelen te nemen” wanneer het land er niet in slaagt de Arabische Janjaweed-ruiters te ontwapenen. Waarnemers denken dat de plotse ommezwaai wijst op onenigheid binnen de regering.

Een dag vroeger, op 30 juni, klonk het nog helemaal anders. Het Sudanese regime van Omar al Bashir kondigde verzet in Iraakse stijl aan tegen eventuele buitenlandse troepen in Sudan. De doorgaans eerder gematigde minister van buitenlandse zaken Mustafa Osman Ismail zei dat buitenlandse militairen als een interventiemacht zouden worden beschouwd.

De Sudanese ambassadeur in de Keniase hoofdstad Nairobi nuanceerde die uitspraak. “De regering wijst de komst van Europese of Amerikaanse troepen van de hand. Het conflict in Darfur is een Afrikaans probleem. Een militaire interventie van buitenaf is niet nodig. We steunen alleen operaties van de Afrikaanse Unie, omdat de landen in de regio bij het conflict betrokken zijn”.

De Afrikaanse Unie besliste begin juli 300 vredeshandhavers naar het gebied zo groot als Frankrijk te sturen, ter bescherming van 150 ongewapende militaire waarnemers. De troepen zijn echter nog altijd niet ter plaatse.

De druk op Sudan werd gevoelig verhoogd toen het VS-parlement besloot de toestand in Darfur als “genocide” te beschouwen. Het parlement riep de regering van president George W. Bush op de systematische vervolging van zwarte Sudanezen door Arabische landgenoten te doen ophouden. Colin Powell, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, zei vorige week bij een bezoek aan Koeweit dat Khartum niet genoeg doet om het geweld te doen ophouden.

Volgens mensenrechtenorganisaties heeft de Sudanese regering de Janjaweed, gewapende ruiters te paart, bewapend met de bedoeling de regio te ontvolken en de opstand van zwart-Afrikaanse rebellenorganisaties als het Sudanese Liberation Army (SLA) en de Justice and Equality Movement (JCE) te breken. Bij het geweld zouden 50.000 mensen zijn ongekomen en ongeveer 1,2 miljoen mensen op de vlucht gejaagd.

De Sudanese regering ziet in de VN-resolutie een manoeuvre van Washington tegen het moslimregime van Omar al Bashir. Beide landen zijn geen al te goede vrienden omdat Sudan in de jaren negentig onderdak verleende aan Osama bin Laden en de Venezolaanse terrorist Carlos de Jakhals, die momenteel in een Franse gevangenis zit.

Joyce Mulama

Xml=7

Ref: na af ip hd