'Kibaki geen haar beter dan arap Moi'

Nieuws

'Kibaki geen haar beter dan arap Moi'

Joyce Mulama

06 januari 2004

President Mwai Kibaki is nu één jaar aan de macht, maar Kenia heeft nog steeds geen Waarheids- en Verzoeningscommissie om de mensenrechtenschendingen begaan onder zijn voorganger Daniel arap Moi op te helderen. De Keniaanse mensenrechtengroepen suggereren dat het uitstel te maken heeft met de slechte staat van dienst van de huidige regering.

De Waarheids- en verzoeningscommissie was de opmerkelijkste belofte bij Kibakis aantreden begin 2003. De Nationale Regenboogcoalitie (NARC) maakte toen een einde aan de 24 jaar lange regeerperiode van Daniel arap Moi en beloofde dat de straffeloosheid en de repressie uit het verleden aan de kaak zouden worden gesteld. Een door de regering opgerichte taakgroep kwam in september tot de conclusie dat 90 procent van de Kenianen gewonnen was voor een waarheids-, rechtvaardigheids- en verzoeningscommissie (TJRC). De regering gaf tot op heden geen gevolg aan de aanbeveling van de taakgroep om de commissie op te richten.

Het is hoog tijd dat Kenia in navolging van Zuid-Afrika, Rwanda, Sierra Leone en Gana schoon schip maakt met zijn verleden, zegt Wangui Mbatia van het Kenya Human Rights Network. Het zou de misdaden uit het verleden en de namen van de daders aan het licht kunnen brengen en toekomstige schendingen kunnen voorkomen. De wonden van 24 jaar arap Moi moeten dringend geheeld worden.” Naar schatting 2000 mensen werden volgens Keniaanse mensenrechtengroepen tussen 1978 en 2002 gemarteld in Nairobi alleen al. Wie de martelingen overleefde of dierbaren verloor, wacht op gerechtigheid.

Het is onduidelijk waarom Kibaki zijn verkiezingsbelofte nog niet heeft uitgevoerd. Keniaanse mensenrechtengroepen zijn bang dat de huidige regering even weinig respect toont voor de rechten van de gewone Keniaan. Op 19 december bracht de Independent Medico Legal Unit (IMLU), een ngo uit Nairobi, een rapport uit dat weinig goeds belooft. Het ‘Torture Status Report’ documenteert 294 gevallen van marteling in Kibakis eerste ambtsjaar. Ter vergelijking: in 2002 bevatte het jaarrapport van IMLU ‘slechts’ honderd gevallen van marteling. Het gros van de schendingen betrof arrestanten die door de politie werden afgetroefd met knuppels of stompe voorwerpen. Vijfentwintig slachtoffers stierven als gevolg van slagen en verwondingen die door agenten werden toegebracht. Negen mensen werden in de gevangenis doodgemarteld en minstens één persoon werd geëxecuteerd en gedumpt langs de kant van de weg, aldus het rapport.

Sinds de NARC aan de macht kwam, zijn er aanwijzingen dat de regering-Kibaki weinig verschilt van haar voorganger, zegt Evans Wafula van de IMLU. Mbatia van het Kenya Human Rights Network bevestigt de bevindingen van het rapport maar trekt minder verregaande conclusies. “Er zijn veel onopgeloste moorden en geweldplegingen door de politie. Die incidenten doen zich voor omdat ze niet beschouwd worden als systematisch geweld. De martelingen zijn niet steeds het gevolg van een doelbewust beleid. Maar de regering doet bijzonder weinig om de misbruiken binnen de perken te houden. Geen enkel regeringslid reageerde tot dusver op het jaarrapport van IMLU of de oproep van de mensenrechtenkoepel.