Kinderarbeid mag onder voorwaarden in India

In een poging de wetgeving over kinderarbeid te hervormen, heeft de Indiase overheid kinderen jonger dan veertien jaar verboden in bepaalde commerciële ondernemingen te werken. Werken binnen het familiebedrijf of in de landbouw mag nog wel na schooltijd en in vakanties.

  • Christine Boose (CC BY-NC-ND 2.0) Een jong meisje aan het werk in Jaisalmer, India. Christine Boose (CC BY-NC-ND 2.0)
  • TED Conference (CC BY-NC 2.0) De Indiase Nobelprijswinnaar Kailasj Satyarthi roept op om elke vorm van arbeid voor kinderen jonger dan veertien jaar te verbieden. TED Conference (CC BY-NC 2.0)
  • Mat McDermott (CC BY-NC-ND 2.0) Een jongen duwt groenten voort op een straat in Tamil Nadu, India. Mat McDermott (CC BY-NC-ND 2.0)

‘In veel gezinnen helpen kinderen hun ouders op het boerenbedrijf of bij ambachtelijk werk. Terwijl ze dat doen, leren ze gelijk de basisvaardigheden voor dat beroep’, staat in een verklaring van het kabinet, dat een amendement van de Wet op Kinderarbeid uit 1986 goedkeurde.

De wet noemt 64 industrieën schadelijk voor kinderen om in te werken.

De wet noemt 64 industrieën schadelijk voor kinderen om in te werken. Als ouders of verzorgers hun kinderen laten werken in deze industrieën, worden ze de eerste keer niet beboet. Daarna kan een boete van maximaal 135 euro worden opgelegd per overtreding.

Door het nieuwe amendement mogen kinderen echter wel ‘niet-schadelijke’ werkzaamheden verrichten of werk in de entertainment-industrie (inclusief films, advertenties en tv-series) of bij sportevenementen.

TED Conference (CC BY-NC 2.0)

De Indiase Nobelprijswinnaar Kailasj Satyarthi roept op om elke vorm van arbeid voor kinderen jonger dan veertien jaar te verbieden.

Niet naar school

De wetswijziging heeft een hevig debat opgeroepen in India, waar de publieke opinie neigt naar het volledig verbieden van alle vormen van kinderarbeid.

De Indiase Nobelprijswinnaar Kailasj Satyarthi, die aan het roer staat van de non-profitorganisatie Bachpan Bachao Andolan, roept op om elke vorm van arbeid voor kinderen jonger dan veertien jaar te verbieden.

De publieke opinie neigt naar het volledig verbieden van kinderarbeid.

‘Het amendement zal ertoe leiden dat miljoenen kinderen gedwongen worden te werken, waardoor hen onderwijs of een normale jeugd onthouden wordt’, zegt Rakesh Slenger van Bachpan Bachao Andolan. ‘Meisjes zullen hier vooral nadeel van ondervinden. Zij kunnen niet naar school als ze thuis huishoudelijk werk moeten doen.’

Experts vrezen ook dat het amendement in strijd is met de geest van het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind. India tekende en ratificeerde dat verdrag in 1992.

Kinderen uit sociaal zwakke gezinnen, voor wie onderwijs en vaardigheden van groot belang zijn om vooruit te komen, zullen vermoedelijk het slechts af zijn. De bewering van de overheid dat arme gezinnen door de wetswijziging een beter inkomen kunnen verwerven en tegelijkertijd vaardigheden overdragen op hun kinderen, is kortzichtig, zeggen kinderrechtenactivisten.

Armoedecirkel

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) noemt kinderarbeid een ‘schending van fundamentele mensenrechten.’ Kinderarbeid hindert de ontwikkeling van een kind en kan potentieel leiden tot levenslange fysieke of psychologische schade.

India telt het hoogste aantal werkende kinderen in de wereld.

De ILO stelt op grond van omvangrijk onderzoek dat het afschaffen van kinderarbeid ontwikkelingslanden economisch gezien veel meer oplevert. Betere scholing en sociale zorg levert bijna zeven keer meer op dan de kosten daarvan.

India telt het hoogste aantal werkende kinderen in de wereld. Volgens cijfers uit 2011, werkten in dat jaar 4,35 miljoen kinderen van vijf tot veertien jaar oud.

Eén op elke honderd voltijdse werknemers in India is jonger dan veertien jaar. Een derde van de werkende kinderen is jonger dan negen jaar.

Veel kinderen lopen het risico in een eindeloze cirkel van armoede te belanden. Naar schatting 23 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag. Dat de regering het budget voor het ministerie voor Ontwikkeling van Vrouwen en Kinderen dit jaar met 1,5 miljard dollar heeft verlaagd, zet deze groep nog eens extra onder druk.

Activisten zeggen dat deze stap miljoenen gemarginaliseerde Indiase kinderen de kans ontneemt om hun leven te veranderen.

Mat McDermott (CC BY-NC-ND 2.0)

Een jongen duwt groenten voort op een straat in Tamil Nadu, India.

Familiebedrijven

Volgens een rapport van het ministerie van Arbeid, verrichten Indiase kinderen soms zware arbeid. In de landbouw moeten ze zware ladingen dragen of met schadelijke pesticiden werken. De sigarettenindustrie is echter vooral berucht vanwege kinderarbeid. Daar werken kinderen soms al op een leeftijd van zeven jaar oud.

In de zogenoemde ‘familiebedrijven’ is het niet veel beter, beweren experts. Hier gaat het bijvoorbeeld om het maken van luciferdoosjes, het weven van tapijten of het polijsten van diamanten. In deze sectoren, waar kinderen erg in trek zijn, is tijdens politieinvallen gebleken dat kinderen werken onder inhumane omstandigheden. Ze krijgen geen loon, hebben weinig te eten en geen toegang tot toiletten.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift