Kinderarbeid treft bijna twee miljoen Centraal-Amerikaantjes

Nieuws

Kinderarbeid treft bijna twee miljoen Centraal-Amerikaantjes

Nefer Muñoz

29 april 2003

Bijna twee miljoen kinderen in Centraal-Amerika
moeten dagelijks uit werken gaan om aan de kost te komen, zo blijkt uit een
nog niet gepubliceerd onderzoek in opdracht van de Internationale
Arbeidsorganisatie (IAO). De kinderarbeid is een tijdbom onder het
onderwijs in de regio, stelt Unicef in een reactie.

IPS kon de hand leggen op de voorlopige resultaten van een onderzoek van
het Internationale Programma voor de Uitroeiing van Kinderarbeid (IPEC).
Daaruit blijkt dat 16,2 procent - één op zes - van de kinderen ouder dan
vijf en jonger dan zeventien in Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua en Panama aan de slag zijn

De meeste kinderen helpen hun ouders op het land. Een ander aanzienlijk
deel van de minderjarige arbeiders komt aan de bak als straatventer. Toch
zijn ook heel wat minderjarigen actief in de verwerkende industrie en de
dienstensector. Bij de helft van de werkende kinderen, bijna een miljoen,
werd aangetroffen in Guatemala, dat 12 miljoen inwoners telt.

Heel wat kinderen werken tijdens of na de lesuren, maar een aanzienlijk
deel van de 1,94 miljoen Centraal-Amerikaanse arbeidertjes gaat nooit naar
school. In El Salvador, Honduras en Panama gaat 32 tot 37 procent van de
werkende vijf- tot veertienjarigen niet naar school. In Nicaragua en
Guatemala zit ongeveer 40 procent van de werkende kinderen nooit op de
schoolbanken.

Voor María Conde, een adviseur van Unicef in Panama, is het duidelijk dat
de onderwijskansen van alle werkende kinderen in gevaar zijn. Wie op jonge
leeftijd voor de kostwinning zorgt, is per definitie een snelle
schoolverlater. Het werk komt steeds voor de opvoeding als ze wat ouder
worden. Het is een erg gevaarlijke ontwikkeling voor de regio, zegt Conde.
In het vorige decennium zagen we dat de armoede vrouwelijk was in
Centraal-Amerika. Nu krijgt armoede het gezicht van een kind.

Ook verschillende niet-gouvernementele organisaties waarschuwden onlangs
voor het feit dat steeds meer kinderen in Latijns-Amerika worden
ingeschakeld bij de broodwinning. Defence of Children International (DCI),
een internationale organisatie voor kinderrechten, bracht onlangs een
rapport uit over kinderen die blootgesteld worden aan pesticiden, lange
dagen werken en zware lasten torsen. De jonge straatventers hebben af te
rekenen met andere gevaren dan hun collega’s in de landbouw. Zij lopen een
hoog risico om betrokken te worden bij verkeersongevallen of misbruikt te
worden door volwassenen.

Volgens de Commissie voor de Verdediging van de Mensenrechten in
Centraal-Amerika (CODEHUCA) weerspiegelt het fenomeen van de kinderarbeid
het afglijden van de arbeidsvoorwaarden op de Centraal-Amerikaanse markt.
Sinds het begin van de jaren negentig zijn de arbeidsvoorwaarden er sterk
achteruit gegaan. De kinderarbeid is het zoveelste symptoom van hoe
economische, sociale en culturele rechten voortdurend worden geschonden in
deze regio, zegt Daniel Camacho, de directeur-generaal van CODEHUCA.