Kinderen over het hoofd gezien als klimaatslachtoffers

Nieuws

Kinderen over het hoofd gezien als klimaatslachtoffers

Kinderen over het hoofd gezien als klimaatslachtoffers
Kinderen over het hoofd gezien als klimaatslachtoffers

IPS

13 augustus 2014

Kinderen zijn vaak niet in beeld als beleidsmakers strategieën uitstippelen op het gebied van klimaatverandering. Toch heeft het veranderende klimaat voor hen een reeks negatieve consequenties.

“Als we over armoedebestrijding spreken, zijn kinderen vaak niet in beeld. Ze zijn onzichtbaar in termen van ontwikkeling”, zegt David Popo, hoofd van de Eenheid Sociaal Beleid van de Organisatie van Oost-Caraïbische Staten (OECS). “Dat speelt in het hele Caraïbische gebied.”

Hij verwijst naar een recente, door Unicef georganiseerde workshop, waarin aangetoond werd dat de klimaatverandering grote gevolgen voor kinderen kan hebben op het gebied van onderwijs, armoede bestrijding en andere vormen van sociale ontwikkeling.

De OECS steunt het eiland St. Lucia met een Geografisch Informatiesysteem (GIS) dat de waterinfrastructuur in kaart brengt, zodat het beheer en de levering aan consumenten verbeterd kunnen worden. Popo zegt dat zo’n platform ook moet kijken naar de impact op kinderen. “Dit instrument moet niet alleen de infrastructuur op het eiland in kaart brengen, maar ook de correlatie met mensen en in het bijzonder kinderen.” Als er geen water is, kan een kind bijvoorbeeld niet naar school, legt hij uit.

Landbouw

Het Unicefbureau voor Barbados en de Oostelijke Caraïben zegt in een analyse dat de trends in het gebied over de afgelopen dertig jaar laten zien dat er significante veranderingen in het milieu plaatsvinden als gevolg van de klimaatverandering. De opbrengst uit landbouw, visserij en toerisme loopt terug en gedwongen verhuizingen dreigen. Een groot deel van de bevolking in het Caraïbische gebied woont maximaal 1,5 kilometer van de kust. De kans op ziekten die door water worden overgedragen neemt toe, en ook de kans op scheiding van gezinnen door migratie.

In de analyse wordt ook gewezen op gemiste lesuren door kinderen, als gevolg van noodsituaties in het stormseizoen, het feit dat er geen specifieke aandacht is voor kinderen in de meeste noodplannen, en de psychologische schade door de constante angst voor natuurrampen.

Veerkracht

De minister van Milieu van Aguilla, Jerome Roberts, zegt dat in het antwoord van de regio op de klimaatverandering ook de belangen van kinderen moeten worden meegewogen. “Als we niet bouwen aan veerkracht om potentiële gevolgen op te vangen, lopen we het risico toekomstige generaties en de hele OECS-regio over te leveren aan een onomkeerbare ramp.”

Hij pleit voor kwaliteitsonderwijs op het gebied van klimaatverandering. “We moeten innovatieve lesmethoden stimuleren en kennis over klimaatverandering integreren in het onderwijs.”