Kinderen van vandaag betalen rekening klimaatverandering

Nieuws

Kinderen van vandaag betalen rekening klimaatverandering

24 september 2013

Kinderen die vandaag opgroeien, zullen het gelag betalen voor de opwarming van de aarde, waarschuwt Unicef in een nieuw rapport. Ook de kinderen in het rijke Westen zullen de gevolgen ondervinden.

De klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen waar kinderen over de hele wereld vandaag mee te maken krijgen, zegt Unicef in een nieuw rapport. De gevolgen van die klimaatopwarming zijn niet langer een vaag probleem in de verre toekomst, maar zullen de kinderen treffen die nu geboren worden. Een kind dat vandaag ter wereld komt, is 37 in 2050, als de ergste gevolgen van de klimaatverandering voelbaar zullen zijn, zegt Unicef.

Bewust

Kinderen zijn zich al goed bewust van de dreiging, blijkt uit onderzoek in Groot-Brittannië. Bijna driekwart van de 11- tot 16-jarigen maakt er zich zorgen over hoe de klimaatverandering hun toekomst zal aantasten, en zou willen dat de overheid meer onderneemt. Uit het onderzoek blijkt ook dat meer dan de helft (56 procent) van ouders en grootouders zich zorgen maakt over de opwarming van de aarde. Zes op de tien ouders zou willen dat de overheid meer onderneemt.

“Wat kinderen begrijpen, in tegenstelling tot veel volwassenen, is dat de klimaatverandering niet langer een ver of abstract thema is”, zegt David Bull, directeur van Oxfam UK. “Integendeel, het veranderende klimaat heeft nu al een impact op de levens van kinderen over de hele wereld, en het zal een dramatische impact hebben op de toekomst van de kinderen die vandaag opgroeien en de volgende generatie. Onze eigen kinderen zullen de rekening betalen voor ons uitstellen en ons gebrek aan actie. Daarom vraagt een grote meerderheid van die kinderen om duidelijke actie.”

700 miljoen

In het rapport eist Unicef dat de stem van kinderen gehoord wordt. De organisatie wijst op de 700 miljoen kinderen die momenteel leven in de tien landen die het meest kwetsbaar zijn voor de klimaatverandering, waaronder Bangladesh, India, Nepal, Mozambique en Haïti.

Nu al zijn negen op de tien slachtoffers van ziektes als gevolg van de klimaatverandering kinderen onder de vijf jaar oud. Naarmate de aarde opwarmt, zullen de voornaamste doodsoorzaken bij kinderen, zoals malaria, diarree en honger nog toenemen. Tegen 2050 zullen naar schatting 25 miljoen meer kinderen ondervoed zijn als gevolg van de klimaatverandering.

Westen

Maar ook in het rijke Westen zullen kinderen de gevolgen voelen, zegt het rapport. Extreme hitte wordt een groeiend risico voor ouderen en erg jonge kinderen. Tegen 2020, binnen amper zeven jaar, zal het aantal overlijdens door hittegolven al met 70 procent gestegen zijn.

De kinderen in het Westen zullen vooral de enorme economische impact voelen, zegt het rapport. In de voorbije tien jaar wordt de schade al op 1500 miljard euro geschat. Tegen 2030 zal de schade door overstromingen, stormen en landverschuivingen wereldwijd naar schatting 145 miljard euro per jaar bedragen. De kinderen van vandaag zullen als volwassene naar alle waarschijnlijkheid hogere belastingen moeten ophoesten om de kosten van de klimaatverandering te betalen.

“We stevenen af op een toekomst waar de vooruitgang die we geboekt hebben voor de kinderen van deze wereld bedreigd worden, en hun gezondheid, welzijn en voeding in gevaar komen”, zegt Bull. “Kinderen zullen het meest kwetsbaar zijn voor de catastrofale impact van de klimaatverandering, ook al dragen net zij de minste schuld voor de oorzaken. We moeten naar hen luisteren en een toekomst helpen verzekeren waar ze kunnen overleven en gelukkig zijn.”

Unicef roept de overheid op om een wettelijk bindend klimaatakkoord te steunen en een fonds op te richten om ontwikkelingslanden te helpen de kosten van de klimaatverandering te dragen.