Kindersterfte daalt, arme baby’s blijven sterven

Nieuws

Kindersterfte daalt, arme baby’s blijven sterven

Kindersterfte daalt, arme baby’s blijven sterven
Kindersterfte daalt, arme baby’s blijven sterven

Valentina Ieri (IPS)

06 mei 2015

De kloof tussen arm en rijk, in zowel arme als rijke landen, bepaalt of miljoenen kinderen de leeftijd van vijf jaar halen. 'Voor baby's die in een grote stad geboren worden, is het een survival of the richest', concludeert ontwikkelingsorganisatie Save the Children.

Link

Lees het rapport hier!

In het deze week verschenen rapport State of the World’s Mothers 2015 zijn 179 landen gerangschikt. In de meeste onderzochte ontwikkelingslanden hebben kinderen onderaan de sociaaleconomische ladder twee keer zoveel kans te overlijden als kinderen die tot het welvarendste deel van de bevolking horen. In sommige steden bleek de ongelijkheid nog groter.

Gezinnen verhuizen steeds vaker naar de stad in de hoop hun kinderen een beter leven te geven, zeggen de auteurs. Deze trend van een plattelandssamenleving naar een stedelijke samenleving heeft echter ook de ongelijkheid vergroot binnen steden.

Hoewel er wereldwijd vooruitgang is geboekt in de strijd tegen kindersterfte, blijft de kloof tussen arme en rijke kinderen in de steden sneller groeien dan die op het platteland, zei Carolyn Miles, voorzitter van Save the Children bij de presentatie van het rapport.

Dramatisch

De tien ontwikkelingslanden met de grootste overlevingskloof zijn Bangladesh, Cambodja, Ghana, Kenia, India, Madagaskar, Nigeria, Peru, Rwanda en Vietnam. De tien rijke steden die het slechtst presteren, van vijfentwintig onderzochte steden, zijn Washington DC (VS), Wenen (Oostenrijk), Bern (Zwitserland), Warschau (Polen) en Athene (Griekenland).

‘Eén op de acht kinderen sterft voor de vijfde verjaardag.’

Op grond van vijf criteria – moedergezondheid, welzijn van kinderen, opleidingsstatus, economische status en politieke status – concludeert Save the Children dat de omstandigheden voor moeders in de slechts presterende landen dramatisch zijn. Deze landen, die voor het overgrote deel in Azië en Afrika liggen, hebben moeite om met de basisinfrastructuur voor gezondheidszorg en welzijn. ‘Gemiddeld overlijdt in deze landen één op de dertig vrouwen aan complicaties bij de zwangerschap. Eén op de acht kinderen sterft voor de vijfde verjaardag’, zei Miles.

Wereldwijd daalde het sterftecijfer onder kinderen tot vijf jaar in de afgelopen jaren van 90 naar 46 per duizend geboorten. Deze cijfers verhullen volgens Save the Children echter het feit dat de overlevingskans sterk verband houdt met de welvaart in een gezin, en gaan niet specifiek in op de ongezonde levensomstandigheden in sloppenwijken.

Het rapport noemt ook enkele succesvolle oplossingen die regeringen introduceerden om de moeder- en kindersterfte te verminderen en de kloof tussen arm en rijk te dichten. De landen die op dit gebied het beste presteerden, waren Ethiopië (Addis Abeba), Egypte (Caïro), Guatemala (Guatemala-Stad), Oeganda (Kampala), de Filipijnen (Manilla) en Cambodja (Phnom Penh).

Meena Kadri (CC BY-NC-ND 2.0)

Een kind speelt met een vlieger in een sloppenwijk tussen Raikhad en Jamalpur in India.

Meena Kadri (CC BY-NC-ND 2.0)

Geen schoon water

Een derde van alle stadsbewoners woont in sloppen waar geen schoon water en sanitair is.

Naar schatting leeft 54 procent van de wereldbevolking in steden. In 2050 zal dat ongeveer 66 procent zijn, staat in het rapport. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) leven ongeveer een miljard mensen in sloppenwijken, op stoepen, langs de weg of onder bruggen.

Hoewel vrouwen in steden eenvoudiger toegang hebben tot basisgezondheidszorg, inclusief ziekenhuizen, zijn veel regeringen niet in staat de snelle bevolkingsgroei bij te benen.

Een derde van alle stadsbewoners – meer dan 860 miljoen mensen – woont in sloppen waar geen schoon water en sanitair is. Ook bestaat in deze wijken veel ondervoeding.

Tags