Kindersterfte in Nepal met twee derde gedaald

Nieuws

Kindersterfte in Nepal met twee derde gedaald

Bhuwan Sharma

09 juni 2010

Met nog vijf jaar te gaan tot de deadline van de Millenniumdoelen (MDG's) van de Verenigde Naties, heeft Nepal het doel om de kindersterfte met twee derde terug te brengen, al bereikt.

De Millenniumdoelen zijn acht meetbare uitdagingen gericht op armoedebestrijding en de verschillende dimensies daarvan. Alle lidstaten van de Verenigde Naties hebben afgesproken ze voor 2015 te bereiken.
Uit cijfers van het Nepal Family Health Program (NFHP) II blijkt dat het aantal kinderen jonger dan vijf jaar dat overlijdt, gedaald is van 162 per duizend in 1990 tot 50 per duizend in 2009. Het millenniumdoel om het aantal sterfgevallen voor 2015 terug te brengen tot 54, is dus al gehaald. Vaccinatieprogramma’s speelden een belangrijke rol bij het terugdringen van de kindersterfte in het land. 
Het NFHP, dat in 2001 van start ging, wordt gefinancierd door het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (USAID).

Oorlog

Wereldwijd zal het aantal sterfgevallen onder kinderen jonger dan vijf jaar naar verwachting dalen tot 7,7 miljoen in 2010, ten opzichte van 11,9 miljoen in 1990. Dat blijkt uit cijfers die gepubliceerd werden in het medisch tijdschrift The Lancet.
 
De Nepalese overheid verwachtte in 2006 dat de kindersterfte in Nepal aan het einde van dit jaar gedaald zou zijn tot 41.
Dergelijke schattingen lijken nu echter te optimistisch, zegt Seema Rajouria van de MDG-campagne van het VN-Ontwikkelingsprogrogramma (UNDP). “Het bereik van veel programma’s is de afgelopen vier jaar afgenomen als gevolg van ontwikkelingen in het land”, zegt zij. “Maar we koersen nog wel in de goede richting.”
 
Nepal heeft sinds 1996 te maken met politieke instabiliteit. In dat jaar begonnen de maoïsten een bloedige oorlog tegen de staat. Daarbij kwamen zo’n 16.000 mensen om. In 2006 traden de maoïsten toe tot de gevestigde politiek. Dat leidde tot dramatische veranderingen, zoals de transformatie van een constitutionele monarchie naar een republiek. Daardoor is er nog altijd geen sprake van echte politieke rust.

Zuigelingen

Raj Kumar Pokharel, hoofd Voeding van de afdeling Kindergezondheid van het Ministerie van Gezondheid en Bevolking, is het niet met Rajouria van het UNDP eens. “Er is ook na de vredesovereenkomst tussen de maoïsten en de overheid in 2006 nog politieke onrust geweest, maar de programma’s tegen kindersterfte hebben daar niet onder geleden”, zegt hij.
De sterfte onder zuigelingen daalde van 108 per duizend in 1990 tot 41 per duizend in 2009. Daarmee is het streefcijfer van 34 per duizend nog niet gehaald. Maar met nog vijf jaar te gaan tot de deadline “moet Nepal in staat zijn dat doel te halen”, staat in een recent rapport van de Nationale Planningcommissie (NPC) over de MDG’s.