Kindsoldaten op de agenda in vredesgesprekken

Nieuws

Kindsoldaten op de agenda in vredesgesprekken

Feizal Samath

03 februari 2003

In Berlijn vindt deze week de vijfde ronde van de vredesgesprekken tussen de Srilankaanse regering en de Tamil Tijgers (LTTE) plaats. Naast politieke en territoriale thema's staan deze keer ook de mensenrechten op de agenda, een onderwerp dat zowel bij de regering als bij de rebellen erg gevoelig ligt. Vooral de Tijgers zullen moeten inbinden, want mensenrechtenorganisaties eisen dat de LTTE zijn ronselpraktijken van kindsoldaten stopzet.

Bij de vorige ronde van de vredesgesprekken vorige maand in Thailand, beweerden de Tamil Tijgers nog dat ze nooit minderjarigen rekruteren en dat ze dat ook in de toekomst nooit zouden doen. Maar het is geen geheim dat de Srilankaanse rebellen kinderen in de strijd werpen. De ngo Save the Children Norway schat dat de Bevrijdingstijgers van Tamil Eelam (LTTE) zo’n 2.000 tot 4.000 kindsoldaten in hun rangen tellen. Bovendien zijn er aanwijzingen dat de Tijgers van het zes maanden oude staakt-het-vuren gebruik maken om kindsoldaten te ronselen.

Bij de gesprekken van vrijdag en zaterdag in Berlijn zullen de Tijgers kleur moeten bekennen. Aan de onderhandelingstafel zit deze keer immers iemand van Amnesty International. Martin, een voormalige algemeen secretaris van AI, is uitgenodigd om de mensenrechten op de agenda te zetten en de partijen te adviseren. Unicef, Amnesty en verschillende andere mensenrechtengroepen willen naast het huidige akkoord over het staakt-het-vuren (van kracht sinds vorig jaar) een apart memorandum over de mensenrechten. Zo’n akkoord zou, naar het voorbeeld van andere door burgeroorlog verscheurde landen als Guatemala and El Salvador, rechten als vrijheid van meningsuiting en politieke dissidentie moeten garanderen.

Bij een driedaags bezoek aan Sri Lanka gaven de rebellen Unicef-baas Carol Bellamy de garantie dat ze geen kindsoldaten zouden rekruteren. Bellamy was niet onder de indruk: Ik ben hier al lang genoeg mee bezig om te weten dat je niet te goedgelovig mag zijn als het om garanties gaat. Als de LTTE willen tonen dat ze het menen, zegt Bellamy, moeten ze een concreet actieplan voorleggen dat aangeeft hoe de rekrutering gestopt zal worden en hoe de gerekruteerde kindsoldaten aan hun families zullen worden teruggegeven. Sinds november 2001 keerden zo’n 350 kindsoldaten terug naar hun gezin, aldus Unicef. Maar zo’n 730 gerapporteerde gevallen van kinderrekrutering blijven onopgelost.

De uitkomst van de vijfde ronde van de vredesonderhandelingen zal ook in hoge mate bepaald worden door de gezondheid van de Anton Balasingham, de belangrijkste onderhandelaar van de LTTE. Omwille van diens nieraandoening werd de locatie voor de onderhandelingen verlegd van Thailand naar Berlijn, wat het reizen makkelijker maakt voor de in Londen wonende Balasingham .