Kirchner plaatst zich op de lijn van Lula

Nieuws

Kirchner plaatst zich op de lijn van Lula

Marcela Valente

16 mei 2003

Bij zijn eerste toespraak sinds zijn ‘verkiezingsoverwinning’ kondigde de nieuwe Argentijnse president Néstor Kirchner een “nieuw tijdperk” aan. Met een uithaal naar zijn rivaal Carlos Menem voorspelde hij dat de president van Argentinië niet meer ten dienste zal staan van de economische elite maar zich in de eerste plaats zal concentreren op de strijd tegen de armoede en de honger.

Néstor Kirchner zal op 25 mei officieel de fakkel overnemen van tussentijds president Duhalde maar zijn score uit de eerste ronde maakt hem meteen tot de president met de laagste score uit de hele Argentijnse geschiedenis. Kirchner is woensdag automatisch president geworden omdat zijn rivaal besliste zich terug te trekken uit de presidentsverkiezingen. Menem hield de eer aan zichzelf met de woorden: Laat Kirchner maar zijn 22 procent van de stemmen houden, ik blijf bij het volk. Een tijdje geleden zag de situatie er nochtans helemaal anders uit. De opiniepeilingen voorspelden dat Kirchner zondag tussen 71 en 79 procent zou halen en Menem maar 21 tot 29 procent.

Gisteren (donderdag) deelde Kirchner op televisie mee dat hij veel liever de regering leidt dan campagne te voeren. Ik hou ervan te besturen. Ik denk dat de mensen op dit moment niet zitten te wachten op een groot staatsman, maar veeleer op een goed bestuurder. Verwijzend naar zijn ambtsgenoot president Lula van buurland Brazilië, die mikt op ‘nulhonger’, wil Kirchner zijn beleid toespitsen op de strijd tegen de extreme armoede en de werkloosheid.

Hij noemde de terugtrekking van Menem het einde van een periode van messianistische en fundamentalistische leiders. Een nieuw tijdperk breekt aan, we zetten koers naar een nieuwe dageraad. Hij beschreef de twee dagen waarin Menem het land aan het lijntje hield met tegenstrijdige verklaringen over zijn deelname aan de tweede ronde als schandelijk en vernederend. Volgens Kirchner wil Menem door zich terug te trekken de belangen veilig stellen van economische groepen die het voorbije decennium ontoelaatbare privileges hebben genoten, omdat de nieuwe president nu een veel zwakker mandaat heeft dan hij anders zou hebben gehad.

De vrij onbekende Kirchner deelde mee dat hij niets verplicht is aan het bedrijfsleven. Hij stelde dat er in Argentinië economische belangen zijn die gewend zijn te luisteren naar een manager, maar dat die nu een president zullen krijgen.

Politieke waarnemers menen dat deze president het geenszins gemakkelijk zal krijgen. Roberto Bacman, directeur van het Centrum voor Publieke Opiniestudies, wijst erop dat zelfs president de la Rúa, die in 1999 kon rekenen op de steun van 48 procent van de kiezers, ernstige problemen heeft gekend en halverwege de ambtstermijn tot aftreden werd gedwongen. Zijn opvolger Duhalde erfde een diepe vertrouwenscrisis toen hij in januari 2002 werd aangesteld als tussentijds president om de rest van de la Rúa’s termijn vol te maken. Maar Duhalde slaagde erin de economische toestand te stabiliseren en dat versterkte zijn regering, hoewel hij nooit de legitimiteit genoot van een president die is verkozen door het volk.

Volgens Bacman staat Kirchner voor een dubbele uitdaging. Hij moet nog legitimiteit zien te verwerven voor een ploeg die aantreedt met een heel laag verkiezingsresultaat en daarnaast kant moet hij een land leiden dat nog altijd te kampen heeft met enorme problemen. Kirchner staat voor de zware uitdaging om te onderhandelen over een herschikking van de omvangrijke buitenlandse schulden, die zelfs al een tijdje niet meer zijn afbetaald. Hij moet ook de armoedecijfers - nu bijna zestig procent - naar beneden krijgen, de werkloosheid van bijna één op de vier Argentijnse werknemers aanpakken en de ingestorte economie weer op de been krijgen. Bovendien moet hij ook zoals beloofd werken aan de vernieuwing van de politieke klasse in het land. Dat was immers een centrale eis in de massale protestbetogingen die president de la Rúa in december 2001 de das om deden.

Rosendo Fraga, directeur van het Argentijnse Studiecentrum voor de Nieuwe Meerderheid, meent dat Kirchner allianties moet sluiten met politieke leiders buiten zijn partij die ook goed hebben gescoord in de eerste ronde van de verkiezingen. Woensdag kondigde Kirchner al aan dat hij bereid is met iedereen in gesprek te treden. De socioloog Gerardo Adrogué van het departement analyse van de publieke opinie aan de Nationale Universiteit San Martin, meent dat Kirchner op dit moment alleen een ‘precaire legitimiteit’ geniet, maar dat hij die situatie kan ombuigen door goed te besturen en de beloften na te komen die hij tijdens de campagne heeft gedaan.