Globale voedselzekerheid dankzij kleinere velden

Kleine boeren belangrijker voor voedselproductie dan gedacht

CC Nandhu Kumar / Unsplash

 

Kleine boeren, met een areaal van minder dan 2 hectare, blijken voor een veel groter deel van de wereldwijde voedselvoorziening in te staan dan tot nog toe werd aangenomen. Dat blijkt uit een onderzoek op basis van burgerwetenschap.

Vroegere schattingen gingen ervan uit dat kleine boeren zo’n 12 tot 24 procent van het wereldwijde landbouwareaal innamen.

Nieuw onderzoek schat dat kleine boeren tot 40 procent van het wereldwijde landbouwareaal innemen.

Maar nieuw onderzoek door het Internationaal Instituut voor Toegepaste Systeemanalyse (IIASA) schat dat aandeel nu veel hoger in, tot 40 procent.

De onderzoekers bekijken in hun studie voor het eerst de hele wereld, in tegenstelling tot de maximaal 55 landen die in vorige studies werden behandeld. De gegevens zijn ook veel fijnmaziger en gedetailleerder.

Burgerwetenschap

Daarvoor maakten ze gebruik van de app Geo-Wiki. Die maakt het mogelijk om satellietbeelden van Google Maps en Microsoft Bing te gebruiken en die door gebruikers visueel te laten beoordelen, bijvoorbeeld of het land begroeid of bebouwd is. Voor de studie werd gebruikers gevraagd om beelden van landbouwgrond te beoordelen en in te schatten hoe groot de velden zijn.

Alle gebruikers kregen een training in het beoordelen van de beelden, en elk beeld werd door drie gebruikers onafhankelijk beoordeeld. Op die manier werden 130.000 beelden bekeken, goed voor 390.000 beoordelingen. Die werden door de onderzoekers verwerkt tot een kaart en berekening van de veldgroottes op landelijk, continentaal en globaal niveau.

Grote verschillen

Uit het onderzoek blijkt dat Afrikaanse landen als Ethiopië, Mali, Nigeria en Tanzania doorgaans kleinere velden tellen, net als China, India en Indonesië. Europese landen zitten in de middenmoot, terwijl Australië, Brazilië, Kazachstan en de VS doorgaans zeer grote velden hebben. In sommige regio’s, zoals het noorden van China, centraal-India en Turkije is er een bijzonder grote variatie in de veldgrootte.

Uit het onderzoek blijkt dat Afrikaanse landen als Ethiopië, Mali, Nigeria en Tanzania doorgaans kleinere velden tellen, net als China, India en Indonesië.

De dataset van de onderzoekers is vrij beschikbaar en kan in toekomstig onderzoek gebruikt worden. Volgens de onderzoekers kan dat interessant zijn in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), met name SDG2: de strijd tegen honger in de wereld. De grootte van de velden is immers een goede indicator voor de intensiteit van het landbouwmodel.

‘We hebben de gaten opgevuld in de beschikbare informatie over de wereldwijde variatie in veldgroottes door ook landen mee te nemen waarvoor de gegevens nog niet geanalyseerd of in kaart gebracht waren, zegt hoofdauteur Myroslava Lesiv. ‘De dataset die we hebben ontwikkeld biedt een volledig en accuraat beeld van die veldgroottes, en dat kan beleidsmakers helpen om betere keuzes te maken met het oog op voedselzekerheid.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3184   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift