“Kleine boeren kunnen de wereld afkoelen”

Nieuws

“Kleine boeren kunnen de wereld afkoelen”

Stephen Leahy

13 december 2009

De industriële landbouw stoot bijna de helft van de broeikasgassen uit, maar die realiteit wordt genegeerd door de onderhandelaars in Kopenhagen, zegt La Via Campesina, een internationale beweging van miljoenen kleinschalige boeren.

“Kleinschalige landbouwers gebruiken 80 procent minder energie dan grote monoculturen”, zegt Chavannes Jean-Baptiste, een Haïtiaanse boer van de Mouvement de Paysan. “Boeren van La Via Campesina en andere kunnen de planeet helpen afkoelen”, zei hij tijdens Klimaforum, de klimaatconferentie voor civiele organisaties die tegelijk met de VN-klimaattop in Kopenhagen plaatsvindt.
La Via Campesina baseert zich op een studie van Grain, een internationale organisatie die duurzame landbouw promoot. Die verwerkte naar eigen zeggen alle beschikbare wetenschappelijke literatuur en kwam tot de vaststelling dat industriële landbouw de grootste CO2-uitstoter is in het voedselsysteem. Dat komt onder meer doordat ze van fossiele brandstof afhangt voor productie, transport en verwerking, savannes en bossen vernietigt voor haar expansie en intensief kunstmest gebruikt. De studie houdt dan nog geen rekening met de methaanuitstoot van dieren en hun mestafval.
Kleinschalige landbouw en het herstel van de vruchtbaarheid van de bodem kan de komende 50 jaar 450 miljard ton CO2 opvangen, meer dan twee derde van het huidige teveel in de atmosfeer.
“De bewijzen zijn onweerlegbaar”, zegt Grain-coördinator Henk Hobbelink. “Als we de manier om aan landbouw te doen veranderen en de manier waarop we voedsel produceren en distribueren, dan hebben we een krachtige oplossing om de klimaatcrisis te bestrijden.”
Veel regeringen blijven de industriële landbouw ondersteunen, zegt Grain-onderzoeker Camila Montecinos. Bovendien raken veel kleine boeren hun land kwijt, zegt ze.