Kleine spaarders ontevreden over terugbetalingplan overheid

Nieuws

Kleine spaarders ontevreden over terugbetalingplan overheid

Marcela Valente

03 juni 2004

Toen Argentinië in december 2001 in financiële moeilijkheden raakte, kregen de schuldeisers van de staat te horen dat hun staatsobligaties niet zouden worden uitbetaald. In september vorig jaar wezen de kleine spaarders een eerste regeringsvoorstel voor schuldherschikking af. Het nieuwe voorstel waarmee de regering deze week op de proppen kwam, vinden ze ‘een stap vooruit’, maar ze vinden het niet kunnen dat ze op precies dezelfde manier zullen worden behandeld als speculatieve fondsen.

Minister van Economische Zaken Roberto Lavagna kondigde dinsdag een ‘verbeterd’ voorstel van schuldherschikking aan. Het voorstel voorziet drie types van nieuwe obligaties, met een verschillende rentevoet en in verschillende valuta, met een looptijd van 30 tot 42 jaar. De regering biedt ook voor elke obligatie een extra coupon aan bij een jaarlijkse groei van het Bruto Binnenlands Product met meer dan drie procent per jaar vanaf 2005. Buenos Aires laat duidelijk weten dat er zeker geen contant geld zal worden uitbetaald en dat dit het laatste voorstel is - te nemen of te laten.

Onze obligatiehouders zijn gemiddeld 65 jaar oud. Zij kunnen geen 42 jaar wachten om hun titels te verzilveren zoals de regering nu voorstelt. Zij zullen ze dus moeten verkopen aan de ‘aasgieren’, meent Carlos Báez Silva van de Argentijnse spaardervereniging AARA. Met ‘aasgieren’ bedoelt Báez Silva de speculatieve fondsen die tegen een lage prijs bankschulden of ‘junkbonds’ overkopen van bedrijven of landen in faillissement en daarbij hopen winst te maken door ze snel weer te verhandelen of uiteindelijk een eis in te stellen tegen de staat om een volledige terugbetaling te krijgen.

Gepensioneerden, vaklui, academici, huisvrouwen en kleine zaakvoerders maken ongeveer veertig procent uit van de schuldeisers die het slachtoffer zijn van de wanbetaling van de Argentijnse staat. Van de kleine zaakvoerders zijn er intussen vele failliet gegaan. Zij worden vertegenwoordigd door drie verenigingen, waarvan er een bestaat uit de bestuurders van de Argentijnse pensioenfondsen. Deze fondsen hadden bijna de helft van hun portefeuille belegd in staatsobligaties die niet weer worden uitbetaald sinds de instorting van de Argentijnse economie in 2001. Nu krijgen zij een nieuwe obligatie (met ongeveer dezelfde nominale waarde) aangeboden in Argentijnse peso, met een looptijd van 42 jaar en 5,7 procent rente, evenwel niet gebonden aan de inflatie.

De aangekondigde verbetering ten opzichte van het eerdere regeringsvoorstel houdt in dat er nu ook rekening wordt gehouden met de geaccumuleerde intrest tot 31 december 2003, waardoor in totaal 99,4 miljard dollar moet worden terugbetaald. Voor die som voorziet Argentinië een vermindering van de nominale waarde met 75 procent of 60,9 miljard dollar, waardoor dus 38,5 miljard schulden overblijven. Wanneer meer dan zeventig procent van de schuldeisers de nieuwe obligaties aanvaarden, is de staat bereid de totale intrest tot 30 juni van dit jaar mee te rekenen en dan bedraagt de schuld al 104,1 miljard dollar. Met een waardevermindering van 60,9 miljard zou de schuld aan de privé-schuldeisers dan 43,2 miljard dollar bereiken.

Daarnaast heeft Argentinië nog 80 miljard dollar schulden aan multilaterale kredietinstellingen en obligatiehouders die titels hebben gekocht na december 2001, vaak privé-banken. De Argentijnse nationale schuld bedraagt nu in totaal 180 miljard dollar. Vele buitenlandse crediteuren hebben het nieuwe voorstel al verworpen. Ze noemen het ‘unilateraal’ omdat het is opgesteld zonder overleg.

De binnenlandse schuldeisers lijken iets meer bereid om de veranderingen te aanvaarden. Maar zij willen verder onderhandelen. Báez Silva noemde het voorstel ‘een stap vooruit’ in vergelijking met het plan uit september 2003, dat geen rekening hield met de geaccumuleerde intrest. De AARA wacht evenwel nog altijd op een reactie op het verzoek om een verschillende behandeling te voorzien voor individuele en institutionele obligatiehouders. Tijdens een overleg met de schuldeisers in maart had het ministerie van Economie zich gunstig uitgesproken over dat verzoek.

Vele van onze leden zijn gepensioneerden en leveranciers aan de overheid die zijn uitbetaald met obligaties, aldus AARA. Deze obligatiehouders speculeren niet op de financiële markten om grote winsten te boeken zoals de ‘aasgierfondsen’ wel doen. Wij streven niet naar een volledige uitbetaling van de obligaties, maar een waardevermindering met 75 procent is echt wel het andere uiterste, aldus Báez Silva.

De vraag is evenwel of de regering nog verder zal willen onderhandelen met de schuldeisers. Zij zal wel moeten, want zeventig procent van de obligatiehouders zal nooit instemmen met het voorstel, zoals minister Lavagna hoopt, voorspelt Báez Silva. Ook ADAPD, een andere groep van Argentijnse individuele schuldeisers die geld hebben verloren bij het failliet van de staat en bij de omzetting van hun spaargeld in dollars naar Argentijnse pesos, beschouwt het nieuwe voorstel als positief, maar wil doorgaan met de onderhandelingen om een contante betaling te krijgen, omdat de schuldeisers het geld nodig hebben om te overleven. (LDM/ADR)