Kleinschalige irrigatie sleutel tot landelijke ontwikkeling

Nieuws

Kleinschalige irrigatie sleutel tot landelijke ontwikkeling

Koffigan E. Adigbli

14 april 2010

Sinds 2003 is de oogst op Senegalese rijstvelden van één ton per hectare gestegen tot een opbrengst van drie tot zes ton per hectare. Het Lokale Kleinschalige Lokale Irrigatie Project (PAPIL) investeerde de laatste vier jaar meer 10,5 miljoen US-dollar in de landelijke gemeenschappen van Senegal, met succes.

“Het project zorgde voor een inkomensverhoging van 50 procent voor meer dan zesduizend boeren.”, zegt Wally Gueye, technisch adviseur bij het Senegalees Ministerie van Leefmilieu. “Meer dan 2100 hectaren die zilt verklaard werden, zijn hersteld en we nemen preventieve maatregelen om zo’n bedreigde 9800 hectaren tegen verzilting te beschermen.”

Projecten voor duurzame ontwikkeling

PAPIL coördinator Amadou Baba Sy haalt aan dat de veel resultaten van de inspanningen in de verschillende regio’s het vooraf gestelde doel overstegen. “De projecten, die werden uitgevoerd door regionale medische centra,  zorgden voor herbebossing, het maken en onderhouden van ‘fire-breaks’ en weiland voor de runderen. Maar er werden ook communicatie campagnes en openbare onderwijssessies opgezet.” 
  
Maar Sy benadrukt dat de hardnekkige financiële- en voedselcrisis, het nadelige effect van de klimaatsverandering zoals overstromingen, woestijnvorming, erosie en het verlies van ecosystemen sommige projecten negatief beïnvloeden. “Maar voor we het programma uitbreiden moeten we eerst nog enkele vertragingen en financiële tekorten overwinnen.”, zegt hij.

In februari werd een akkoord tussen het Agentschap voor Internationale Ontwikkeling van de Verenigde Staten (USAID) en PAPIL getekend. “Dat akkoord moet als raamwerk dienen voor de samenwerking op uitvoerend en financieel vlak en moet ook de duurzaamheid van de projecten garanderen.”, weet Sy. “In totaal zijn er 207 microprojecten ter waarde van 1,6 miljoen US-dollar beschikbaar voor plattelandsgemeenschappen. Bij deze microprojecten zitten water- en gezondheidsopleidingen en oogstgereedschap.”

Niet elke regio kan meegenieten

Jeffrey Povolny, de Senegalese directeur van USAID, zegt dat USAID wil samenwerken met PAPIL om de Senegalese overheid te helpen het landbouwbeleid te verbeteren. “We hebben allebei hetzelfde streefdoel dus is het logisch dat we onze krachten bundelen en samenwerken.”, zegt hij. “Het hoofddoel van USAID is bijdragen aan de armoedevermindering en een duurzame lokale ontwikkeling creëren om zo het inkomen van de landbouwers en de gemeenschappen doet stijgen.”  
 
Ibrahima Diouf is de coördinator van een groep boeren die meewerken aan een project in Fatick. Sedert het begin van hun deelname, drie jaar geleden, is hun oogst enorm gestegen. “Onze groep bestaat uit meer dan honderd boeren en produceert op meer dan vijf hectaren rijst. Momenteel krijgen we steun van PAPIL, die ons vooral van irrigatie voorziet. Hierdoor kunnen we ook tuingroenten telen, wat erg winstgevend is.”, getuigt hij.

Famara Sarr zetelt in de regionale raad van Fatick en zegt dat het belangrijk is om de overheid te overtuigen beter in deze projecten te investeren. “Door het gebrek aan financiële middelen kan PAPIL slechts 35 procent van alle landbouwgebieden en slechts 30 procent van andere vormen van akkerbouw bereiken. Als het overkoepelende project door de overheid gesteund wordt, kan het alle inwoners van Senegal dienen.”, besluit hij.