Klimaatbewustzijn groeit in de Emiraten

Nieuws

Midden-Oosten terug naar traditioneel dieet van rijst, linzen en kikkererwten

Klimaatbewustzijn groeit in de Emiraten

Klimaatbewustzijn groeit in de Emiraten
Klimaatbewustzijn groeit in de Emiraten

IPS - Rabiya Jaffery

23 oktober 2018

Het Midden-Oosten is door zijn geografische ligging erg vatbaar voor de veranderingen van het klimaat. In de Verenigde Arabische Emiraten moeten verschillende initiatieven het bewustzijn bij het publiek vergroten.

Alex Berger CC BY-NC 2.0

Alex Berger CC BY-NC 2.0​

Het Midden-Oosten is door zijn geografische ligging erg vatbaar voor de veranderingen van het klimaat. In de Verenigde Arabische Emiraten moeten verschillende initiatieven het bewustzijn bij het publiek vergroten.

Langere periodes van droogte, meer en intensere hittegolven, hogere temperaturen tijdens de zomer. Naar verwachting zal dit nog toenemen in het Midden-Oosten, van Sanaa tot Djedda en van Dubai tot Teheran.

Toch zijn velen zich hier nog niet van bewust. Verandering is echter op til. De Verenigde Arabische Emiraten (UAE) werken eraan om aanpassingen aan de klimaatverandering en mitigatie op te nemen in de nationale agenda. Ook wordt er veel meer ingezet op sensibiliseren van het publiek.

Ministerie van Klimaatverandering

In 2016 was er al de naamsverandering van het ministerie van Milieu en Water naar het ministerie van Klimaatverandering en Milieu, waarmee de klimaatverandering officieel in het vizier kwam, met daaraan gekoppeld acties als ‘bewustzijnscampagnes gericht op het gedrag van individuen voor een meer duurzame omgang met het milieu.’

Uit een studie van de United Arab Emirates University (UAEU) in 2017 blijkt dat ‘meer dan 40 procent van de bevolking van de Emiraten niets weet over de klimaatverandering, de opwarming van de aarde en de impact van menselijk gedrag op milieuschade.’

‘Meer dan 40 procent van de bevolking van de Emiraten weet niets over de klimaatverandering, de opwarming van de aarde en de impact van menselijk gedrag op milieuschade’

Fatima Al Ghamdi is een klimaatactiviste die in de Emiraten woont. Zij heeft recent een belangenvereniging opgericht die zich inzet voor het meer kenbaar maken van plantaardige diëten bij de inwoners in het Midden-Oosten.

Ze startte met een campagne om vegetarische alternatieven te promoten in de Verenigde Arabische Emiraten, begin 2017, en wil dat nu verder uitbreiden naar de rest van de regio begin volgend jaar.

‘Er wordt hier bijzonder weinig gepraat over vlees- en melkconsumptie in relatie tot het milieu’, zegt ze. ‘Men probeert het bewustzijn te vergroten en ook beleidsmatig is er al heel wat te doen over de impact van ontbossing en transport, maar er is een enorme kloof wat betreft de vleessector. Dat is niet enkel zo in de UAE en het Midden-Oosten, maar wereldwijd.’

Haar campagne- en lobbywerk houdt in dat ze naar scholen en universiteiten trekt waar ze de voordelen uitlegt van vleesloze dagen, de impact van de vleesindustrie op het klimaat toelicht, en aanduidt wat individuen kunnen doen om meer duurzaam te eten.

Honger naar vlees

‘Ik merk dat er wat terughoudendheid is bij klimaatactivisten en beleidsmakers om in het leven van mensen in te grijpen en hen te vertellen wat ze moeten eten en in welke hoeveelheden’, zegt ze.

‘Er zijn nochtans manieren op beleids- en zakelijk vlak om wijzigingen van voedingspatronen in de richting van een meer plantaardig dieet aantrekkelijk voor te stellen. Het is essentieel om die manieren te benutten om uiteindelijk de uitstoot van CO2 in de atmosfeer te verminderen.’

Ook volgens een studie in Nature, die eerder deze maand is verschenen, zal onze grote honger naar vlees overduidelijk moeten aangepakt worden als we de gevolgen van de klimaatverandering in toom willen houden.

Volgens het VN-klimaatpanel is de vleesindustrie verantwoordelijk voor bijna een vijfde van de uitstoot van broeikasgassen –dat is zelfs meer dan de uitstoot van auto’s, treinen, vliegtuigen en schepen samen.

Meest vervuilende natie

‘Als de top-20 van de vlees- en melkbedrijven een land zouden zijn, zou dat de zevende meest vervuilende natie ter wereld zijn’, zegt Daniel Kenneth, professor gezondheidswetenschapen in Abu Dhabi.

‘De enorme hoeveelheid voedsel die nodig is om het vee te voederen is ook een allesbehalve duurzame manier om met het schaarse graan van de wereld om te gaan’

Hij voegt eraan toe dat vooral de veeteelt en de vleesindustrie belastend zijn voor het milieu. Meer dan een derde van de wereldwijde uitstoot van methaan, een gas dat twintig keer schadelijker is voor de globale opwarming dan CO2, wordt geproduceerd door vee, inclusief melkkoeien.

Daarom noemen milieubeschermers de industriële veeteelt een driedubbele bedreiging voor het milieu: dieren produceren het broeikasgas methaan, voor hun graasland wordt er massaal ontbost waardoor er minder CO2 wordt opgeslagen, en om de veeteelt levendig te houden zijn enorme hoeveelheden water nodig.

‘Veehouderij en sojateelt om het vee te voederen gebeuren vaak in ontboste gebieden en daarom is vleesproductie een van de belangrijkste sectoren die bijdragen aan de klimaatverandering’, zegt Kenneth. ‘De enorme hoeveelheid voedsel die nodig is om het vee te voederen is ook een allesbehalve duurzame manier om met het schaarse graan van de wereld om te gaan.’

Verantwoordelijkheid

Volgens Kenneth is er 14.000 liter water nodig en 7 tot 10 kilogram voedsel om 1 kilogram rundsvlees te produceren. Ter vergelijking: voor 1 kilogram kip is er 1000 liter water en 2 kilogram voedsel nodig.

De UAE voert 80 procent van zijn voedsel in uit andere landen. ‘We geven niet veel om een eigen vleesindustrie, maar dat maakt ons niet minder verantwoordelijk’, zegt Al Ghamdi. ‘Grote hoeveelheden CO2 worden immers geproduceerd door de productie en het transport van ons voedsel.’

Het rapport in Nature pleit voor een ‘global shift’ naar meer plantaardige diëten, minder voedselverspilling, het verbeteren van productieprocessen, betere opleiding en industriële hervormingen.

Rijst, linzen en kikkererwten

‘In het Midden-Oosten leefden we vroeger vooral van rijst, linzen en kikkererwten. Dat hebben we eeuwenlang gegeten, met daarbij slechts kleine hoeveelheden vlees’, zegt Al Ghamdi.

‘De trend van maaltijden die vooral gefocust zijn op vlees is een nieuw, westers concept, maar vlees heeft niets essentieels dat niet kan worden vervangen door de proteïnen en ijzer in bonen en linzen.’

Volgens Nature zal de te verwachten bevolkingstoename en de globale groei van de lonen (die ertoe zullen bijdragen dat meer mensen vleesrijke maaltijden kunnen betalen) tegen de helft van deze eeuw leiden tot een impact van de vleesindustrie op het milieu van 90 procent. Het is volgens Nature dit scenario, of een actieve ommekeer in de wereldwijde vleesconsumptie.