Klimaatdoelen alleen haalbaar bij voortijdig afstoten fossiele brandstoffen

Nieuws

Energiecentrales sluiten na 25 ipv 40 jaar kan stijging met 1,5°C mogelijk voorkomen

Klimaatdoelen alleen haalbaar bij voortijdig afstoten fossiele brandstoffen

Klimaatdoelen alleen haalbaar bij voortijdig afstoten fossiele brandstoffen
Klimaatdoelen alleen haalbaar bij voortijdig afstoten fossiele brandstoffen

IPS

04 juli 2019

Landen die akkoorden ondertekend hebben om de opwarming van de aarde te stabiliseren, halen hun doelen niet als bestaande elektriciteitscentrales, fornuizen en voertuigen op fossiele brandstoffen hun levensduur uitdienen.

Chris Allen (CC BY-SA 2.0)

De op fossiele brandstoffen werkende Drax Power Station in Groot-Britannië

Chris Allen (CC BY-SA 2.0)

Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers. Om de wereldwijde opwarming van de aarde te stabiliseren voor 2050, zal de fossielebrandstoffen-infrastructuur vroegtijdig moeten worden ontmanteld, zeggen ze.

Het aantal elektriciteitscentrales en voertuigen dat fossiele brandstoffen verbrandt, is in de afgelopen tien jaar dramatisch gestegen

“Tegen het midden van deze eeuw moet de netto CO2-uitstoot nul zijn, als we de wereldwijde temperatuur willen stabiliseren volgens de afspraken in internationale klimaatakkoorden”, zegt hoofdauteur Dan Tong, onderzoeker aan de University of California (Irvine). Om dat te bereiken moet de bestaande infrastructuur echter voortijdig worden vervangen door technologie die geen CO2 uitstoot.

Het aantal elektriciteitscentrales en voertuigen dat fossiele brandstoffen verbrandt, is in de afgelopen tien jaar dramatisch gestegen, constateert Tong. Dat is mede gevolg van snelle economische en industriële ontwikkeling in landen als India en China. Tegelijkertijd nam de gemiddelde leeftijd van de bijbehorende infrastructuur af in rijke landen. Oude kolencentrales in de VS werden bijvoorbeeld vervangen door nieuwe aardgascentrales die minder CO2 uitstoten.

Volgens de studie vult de uitstoot van de huidige energie-infrastructuur het volledige CO2-budget voor beperking van de gemiddelde opwarming met 1,5 Celsius, en bijna twee derde van het budget om de opwarming onder de 2 graden te houden in de komende dertig jaar.

Sluiting na 25 jaar

Hoewel de groei van de infrastructuur voor fossiele brandstoffen vertraagd is in de afgelopen jaren, staan er nog een aanzienlijk aantal projecten op stapel wereldwijd. Het gaat dan bijvoorbeeld om nieuwe elektriciteitscentrales, waarvan sommige al in aanbouw zijn.

Een stijging van 1,5 graden kan mogelijk voorkomen worden als de huidige centrales niet na 40 jaar, maar na 25 jaar worden gesloten.

Als deze infrastructuur er komt, zal de totale toekomstige emissie drie kwart van het budget om de opwarming onder 2 graden Celsius te houden, in beslag nemen.

De onderzoekers gebruikten gedetailleerde datasets over de bestaande infrastructuur in 2018 om hun schattingen te doen. Ze gingen ervan uit dat elektriciteitscentrales en industriële boilers een levensduur hebben van veertig jaar en dat lichte voertuigen ongeveer vijftien jaar rondrijden.

Ze keken ook welke invloed verschillende aannames over levensduur hadden op de CO2-uitstoot en het halen van de internationale klimaatdoelen. Ze kwamen tot de conclusie dat een stijging van 1,5 graden mogelijk voorkomen kan worden als de huidige centrales niet na 40 jaar, maar na 25 jaar worden gesloten.

658 gigaton CO2

Als de bestaande infrastructuur operationeel blijft tot het einde van de levensduur, wordt gedurende die periode 658 gigaton CO2 uitgestoten. Meer dan de helft daarvan is voor rekening van de elektriciteitssector. China is dan met 41 procent de grootste uitstoter, gevolgd door de Verenigde Staten (9 procent) en de Europese Unie (7 procent).

Centrales die nog in de planning staan, voegen daar naar schatting nog eens 188 gigaton CO2 aan toe.

“Onze resultaten laten zien dat onder de internationale klimaatdoelen in feite geen ruimte is voor nieuwe infrastructuur die CO2 uitstoot”, zegt medeauteur Steven Davis van UCI. “Centrales die draaien op fossiele brandstoffen zullen voortijdig stopgezet moeten worden, tenzij het haalbaar ze aan te passen met technologie voor CO2-afvanging en -opslag of ze CO2-neutraal te maken.”